Nyrenoverad stadspark – med ätbart stråk

STADSPLANERING Efter ett drygt halvårs renoveringsarbete har stadsparken Eklunden i Örebro genomgått en fullständig förvandling. Parken har byggts upp utifrån tre teman och omfattar bland annat ett ätbart stråk med fruktträd och bärbuskar.

Nyrenoverad stadspark – med ätbart stråk
För att planera vegetationen i parken har kommunen tagit hjälp av bland andra Philip Weiss, författare till boken ”Skogsträdgården”, och Martin Gustafsson. Foto: Gustav Älgå

Eklunden ligger i stadsdelen Sörby i Örebro och dominerades tidigare av flera stora grusplaner för fotboll samt en stor platt gräsyta.

Men sedan i höstas har ett helt nytt landskap tagit form med allt från små kullar till lummiga buskmiljöer.

Gustav Älgå
Foto: Privat

– Genom renoveringen har vi strävat efter att utveckla rumsligheten i parken, göra den betydligt grönare och skapa fler aktivitetsytor och mötesplatser, säger Gustav Älgå, parkingenjör på tekniska förvaltningen och projektledare för byggnationen.

Skogsträdgård med pedagogiskt värde

Tre teman har varit centrala i projektet – skogsträdgård, rörelseglädje och lek.

Nära parken håller även den nya Svealundsskolan på att byggas. Eklunden kommer därmed att fylla en dubbel funktion, dels som park för allmänheten, dels som förlängd skolgård till den nya skolan.

FAKTA

Skogsträdgården

  • En skogsträdgård är ett odlingssystem där man försöker efterlikna naturliga ekosystem, som en skog, en lund eller ett skogsbryn.
  • Den domineras av fleråriga (perenna) växter och kännetecknas av en struktur i flera olika skikt, både ovan och under jorden.
  • Med hjälp av de olika skikten kan växterna utnyttja infallande solljus, vatten och näringsämnen optimalt. Till skillnad från ett naturligt ekosystem är skogsträdgården fylld av växter som till stor del kan skördas som mat av människor, som nöt- och fruktträd, bärbuskar eller fleråriga grönsaker.
  • Det finns även vissa växter som är rent funktionella i skogsträdgården, som kvävefixerande växter som förbättrar jorden eller marktäckare som skyddar jorden och håller den fuktig precis som löven i en skog.

Källa: skogsträdgården.stjärnsund.nu

För att planera vegetationen i parken har kommunen tagit hjälp av bland andra Philip Weiss, författare till boken ”Skogsträdgården”, och Martin Gustafsson. Det har bland annat utmynnat i ett ätbart stråk med fruktträd och bärbuskar längs en ny gångväg, en lummig berså runt en ny grill- och mötesplats samt ett lummigt busklandskap som planterats på nya småkullar.

Mimmi Beckman, planerare på parkenheten i Örebro ser flera fördelar med skogsträdgården, ett ganska ovanligt inslag i svenska parker.

– Det finns ett stort pedagogiskt värde i skogsträdgården, höga lekvärden och möjligheter till vackra sinnesupplevelser för besökarna.

Hon påpekar att det förr i tiden var ganska vanligt med skolträdgårdar, som anlades både i allmänbildande syfte och för att få fram mat till skolan.

– Men vanlig odling kräver ganska mycket skötsel vilket blir ett problem när de pedagogiska verksamheterna ligger nere.

Ett självskötande ekosystem

Planteringarna har påbörjats i dagarna.
Foto: Gustav Älgå

Ett argumenten för skogsträdgårdar är just att de blir ett naturligt ekosystem som sköter sig själv. Att anlägga den sker dock inte helt utan utmaningar.

.– Det är helt klart en utmaning att få etableringen att fungera i en miljö där många barn är ute och leker, det blir mycket tramp och slitage. Det blir en kritisk period fram tills träden och buskarna etablerat bra rotsystem och sätter fart, säger Mimmi Beckman.

Hassel, sötrönn, hallon, blåbärstry, valnöt, äpple, päron, plommon, krusbär och vinbär är några av sorterna som kommer att planteras i skogsträdgården.

– Det kommer så klart ta några år innan växterna hunnit växa till sig. Men på några års sikt hoppas vi på en betydligt grönare park som bjuder på rika sinnesupplevelser med blommande träd och buskar på våren, svalka från grönskan på sommaren och frukter och bär att plocka på hösten, säger Gustav Älgå.

Springstigar kors och tvärs

För att stimulera till rörelseglädje har flera nya gångvägar anlagts i parken. I ena delen av parken har även ett småkuperat landskap byggts upp med springstigar som löper kors och tvärs.

– Den här miljön hoppas vi blir kul att leka kull och dunken i. Men den kan också fungera som träningsmiljö i vardagen där man kombinerar löprundan med att springa upp för de små backarna, säger Gustav Älgå.

Den befintliga lekplatsen har också kompletterats med allehanda utrustning för sand- och vattenlek. Bland annat har en handdriven pump installerats som kan användas för att pumpa upp vatten på sommarhalvåret. Rännor leder ner vattnet i sanden där man kan bygga kanaler och sandslott.

Det har även blivit fler gungor och små lekhus som lätt kan utvecklas till käpphäststall.

– Förhoppningen är att den nyrenoverade parken ska bli en uppskattad oas och mötesplats för många. Redan nu är parken välbesökt och fler hoppas vi ska hitta hit när den är helt klar, säger Gustav Älgå.

Kostnaden för renoveringen av Eklunden har uppgått till sammanlagt 3,3 miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan