Förslag för utvecklad översiktsplanering

SAMHÄLLSPLANERING Regeringen föreslår nya bestämmelser i plan- och bygglagen för den kommunala översiktsplaneringen. Förändringarna ska enligt bostadsminister Per Bolund bidra till en digital och mer effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Förslag för utvecklad översiktsplanering
Per Bolund, finansmarknads- och biträdande finansminister sen 2014 och Sveriges bostadsminister sen 2019. Foto: Mikael Sjöberg

Lagändringen ska enligt ett pressmeddelande från regeringen underlätta arbetet med planering och prövning, exempelvis detaljplanering och beslut om bygglov, samt bidra till en digital samhällsbyggnadsprocess.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

I lagrådsremissen föreslår regeringen att kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. I strategin ska kommunen bland annat ta ställning till sitt fortsatta arbete med översiktsplaneringen.

– Genom att utveckla översiktsplaneringen kan vi underlätta för kommunerna att snabbare få fram bostäder och arbeta för en hållbar samhällsutveckling, säger bostadsminister Per Bolund i pressmeddelandet.

Lagrådsremissen innehåller även ett förslag om att regeringen ska få ställa krav på att översiktsplanen ska finnas i digital form.

Regeringen föreslår även ändrade bestämmelser om översiktsplanens faktiska innehåll. Tydligare lagkrav på planens innehåll ska enligt lagrådsremissen underlätta dialogen mellan staten och kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas.

Läs lagrådsremissen här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan