Nytt förslag vill se kommuner göra ”blå plan”

VATTEN Vattenmyndigheterna föreslår att länsstyrelser och kommuner få ett större ansvar för vattenplaneringen. I likhet med att det finns en grön plan hos de flesta kommuner kan vattnet nu få en ”blå plan”.

Nytt förslag vill se kommuner göra ”blå plan”
Storsjön i Östersund Foto: Adobe Stock

Det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms. Genom att hela avrinningsområdets aktörer har en gemensam helhetssyn är det enklare att samverka. Det påpekar Vattenmyndigheterna i ett nytt förslag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i en kommentar.

Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat. Vad kan ett högre vattenstånd leda till? Vad händer om fler och mer gifter spolas med ut i vattnet?

Mer kostnadseffektiv förvaltning

– Vattenplanering bör alltid ingå vid framtagande av nya översiktsplaner, detaljplaner och planer för dricks-, spill- och dagvatten. Även miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, vattenkraft och jordbruksverksamhet bör ingå i planeringen, säger Johanna Söderasp.

Hon fortsätter:

– Genom planen får exempelvis kommuner en bild av hur de i framtiden underlättar dricksvattenförsörjning eller skapar en attraktiv miljö. Samtidigt blir det enklare att sätta in rätt fysisk åtgärd på rätt plats i avrinningsområdet. Förvaltningen av vattnet blir mer kostnadseffektiv, avslutar Johanna Söderasp.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan