Nytt kartverktyg ska underlätta arbetet med grön infrastruktur

BIOLOGISK MÅNGFALD Nu lanseras ett nytt kartverktyg, där kunskaps- och planeringsunderlag som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet i Sveriges län finns samlade. Tanken är att verktyget ska vara till hjälp för att prioritera och planera både naturvårdsåtgärder och markanvändning, och på så sätt stärka den gröna infrastrukturen och skapa hållbara landskap.

Nytt kartverktyg ska underlätta arbetet med grön infrastruktur
Sjön Ralången, Aneby kommun. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sedan 2016 har landets länsstyrelser haft i uppdrag att ta fram handlingsplaner och kunskapsunderlag i arbetet med att bevara och stärka den gröna infrastrukturen i sina respektive län.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

FAKTA

Grön infrastruktur

  • Grön infrastruktur definieras som ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och viktiga ekosystemtjänster främjas.
  • I praktiken innebär arbetet med grön infrastruktur att skydd, bevarande, restaurering och återskapande av livsmiljöer, ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas i såväl fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.

Källa: Naturvårdsverket

I det arbetet har ingått att identifiera värdetrakter, det vill säga kunskaps- och planeringsunderlag som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet.

Nu lanseras ett kartverktyg där de olika värdetrakterna i Sveriges län finns samlade. Enligt ett pressmeddelande ska verktyget vara användbart för att prioritera och planera både naturvårdsåtgärder och markanvändning, för att på så sätt kunna bidra till att bevara och stärka den gröna infrastrukturen och skapa hållbara landskap.

– Syftet med värdetrakterna är att aktörer ska få en gemensam syn på landskapets värden, så att de kan dra åt samma håll och därigenom uppnå en mer effektiv naturvård tillsammans, säger Linda Hassel, samordnare för arbetet med grön infrastruktur på Länsstyrelsen i Jönköpings län i en kommentar.

Uppdateras löpande

Kartorna uppdateras löpande allt eftersom fler län publicerar sina värdetrakter eller lägger till värdetrakter för fler naturtyper. I dagsläget har femton länsstyrelser publicerat värdetrakter i det nationella skiktet. Det är Blekinge, Dalarna, Gotland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Länens värdetrakter har samordnats i kategorierna skog och träd, odlingslandskapet, våtmarker, sjöar och vattendrag samt kust och hav.

Kartverktyget finns här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan