Nytt lagförslag ska ge fler laddpunkter

PBL I en remiss som regeringen lämnade över till Lagrådet igår föreslås nya krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem.

Nytt lagförslag ska ge fler laddpunkter
Foto: Adobe Stock

Den 9 januari lämnade regeringen över en remiss till Lagrådet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  I lagrådsremissen föreslår regeringen ett krav som skulle innebära att det vid ny- och ombyggnation av vissa parkeringsplatser ska förberedas för installation av laddpunkter för elfordon. Bestämmelserna införs i plan- och bygglagen.

  – Det ska vara lätt att använda miljöbil. Fler laddpunkter, både hemma och längs vägarna underlättar för fler elbilar, säger energiminister Anders Ygeman i en kommentar.

  I lagrådsremissen föreslås även att det införs krav på inspektion av vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem genom ändringar i lagen om energideklarationer och i plan- och bygglagen.

  Lagändringarna är enligt regeringen en del av det svenska genomförandet av det ändrade direktivet om energiprestanda för byggnader, som började gälla den 9 juli 2018.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2020.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan