Nytt stort batterilager ska stabilisera elsystemet

Energisystem Ett av Sveriges största batterilager är på väg att byggas i Landskrona.
Det ska bidra till att stabilisera elnätet.

Nytt stort batterilager ska stabilisera elsystemet
Landskrona elverk.

Anläggningen på 4 000 kvadratmeter väntas byggas alldeles i närheten av Landskrona energis huvudkontor och transformatorstation i ett industriområde i de södra delarna av staden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Lagrets effekt beräknas till cirka 20 megawatt, vilket gör det till ett av Sveriges absolut största.

Bygglovshandlingarna lämnades in för ett par månader sedan.

– Vi håller just nu på med upphandling av bland annat batteriteknologi, transformatorer, annan teknisk utrustning, ledningsdragning och markarbeten, säger Magnus Mattsson som är marknadschef på Renewable Energy Systems (Res), ett av tre bolag bakom satsningen.

Magnus Mattsson.

De övriga är Scandinavian Capacity Reserve (SCR) och kommunala Landskrona energi.

Nödvändig elnätskapacitet

Orsaken till att man valde Landskrona som lokaliseringsort är bland annat att kommunen ligger i elprisområde 4, alltså i den del av Sverige där elpriset är som högst.

– Men också för att det i Landskrona finns nödvändig elnätskapacitet för både upp- och nedladdning, och att vi kan arrendera mark och bygga anläggningen alldeles i anslutning till Landskrona energis transformatorstation. Dessutom är det inte bara elnätet som måste tåla den här typen av installation. Det gäller även för transformatorstationen och annan teknisk utrustning, och så är fallet i Landskrona, säger Magnus Mattsson.

– Vi får tillgång till marken i februari och räknar med att då börja med själva byggnations- och installationsarbetena.

Tanken är att anläggningen ska kunna tas i drift under nästa sommar.

Snabbt kunna påverka

För att elöverföringssystemet ska fungera måste frekvensen hela tiden hållas inom vissa snäva gränser. Det nordiska kraftsystemet balanseras mot 50 hertz. Statliga Svenska kraftnäts uppgift är att se till att så alltid sker i Sverige.

– Produktion och konsumtion av el ska vid varje given tidpunkt vara lika stor. Om det uppstår en kortsiktig obalans behöver man snabbt kunna påverka konsumtionen eller produktionen upp eller ner.

– Det är svårt att snabbt öka exempelvis vindkraftsproduktionen av el, däremot kan man med väldigt kort varsel minska den. Vattenkraftsproduktionen kan man både öka och minska så länge den inte går på full effekt, men inte speciellt snabbt. Det finns en tröghet i systemet, säger Magnus Mattsson.

Hur hanterar man den?

– Bland annat genom att använda sig av batterier som ultrasnabbt kan öka eller minska såväl produktionen som konsumtionen, det vill säga antingen skjuta ut eller ta emot energi.

Magnus Mattsson berättar att huvuduppgiften för batterianläggningen i Landskrona blir just det, det vill säga att hjälpa Svenska kraftnät att klara sitt frekvensuppdrag genom att – mot ekonomisk ersättning – snabbt kompensera för över- eller underproduktion.

– Svenska kraftnät äger inga egna anläggningar, utan köper den här typen av tjänster.

Växande marknad

Fredrik Bodecker, vd för Scandinavian Capacity Reserve, säger att marknaden för stödtjänster som stabiliserar kraftsystemet växer.

– För ett par år sedan låg Svenska kraftnäts kostnader för frekvenstjänster på cirka 1,5 miljarder kronor. För 2024 beräknas kostnaden ha ökat till 4,5 miljarder.

Enligt Magnus Mattsson är ytterligare ett skäl till varför lagret förläggs till just Landskrona – även om det inte har varit avgörande – att man där under vissa tider på året har problem med så kallad reaktiv effekt i elsystemet.

– Det kan vi hjälpa till med att lösa. Batterilager kan också bidra till att jämna ut elpriset över dygnets timmar och även pressa det nedåt genom att man köper elen – laddar batterierna – när den är billig och säljer den när den är dyr. Det här batterilagret kommer dock inte att vara optimerat för att leverera den typen av tjänster.

Örebrobostäder först

Örebrobostäder var 2020 det första fastighetsbolag som levererade frekvensregling till Svenska kraftnät, berättar Jonas Tannerstad som är bolagets chef för el och automation.

– Vi vill att våra byggnader ska vara aktiva delar av energisystemet och inte bara passiva användare.

Jonas Tannerstad

För några år sedan utrustade bolaget sju hyreshus med solceller på taken och batterilager i källaren. Lagren kopplades samman med varandra via en molntjänst för att kunna bete sig som ett enda stort lager gentemot elnätet.

Göra många olika saker

Batterilagren hade till en början en installerad effekt på 121 kW och lagermöjlighet på 135 kWh.

– Vi ville till att börja med öka vår kunskap och förståelse för hur tekniken fungerar, men också se om vi kunde bistå Svenska kraftnät med frekvensreglering. Sedan starten har antalet byggnader som ingår i systemet utökats till cirka 20, den installerade effekten till 250 kW och lagerkapaciteten till ungefär 250 kWh, säger Jonas Tannerstad.

– Vi konstaterade tidigt att för att det ska vara intressant för oss som fastighetsbolag att satsa på batterilager måste det kunna göra fler saker än att bara spara energi. Just nu levererar vi dock ingen frekvensreglering till Svenska kraftnät.

Varför inte?

– Den delen av verksamheten ligger på is i avvaktan på att vi hittar en aktör som kan hjälpa oss. Men vi har visat att det går och att vårt system fungerar.

Vad använder ni batterierna till idag?

– Till att för lagra den energi som vi själva producerar och kapa effekttoppar. Vi laddar batterierna när priset är lågt och använder energin när priset är högt.

– Som jag ser det finns det framför allt fyra anledningar för ett fastighetsbolag att satsa på batterier: lagring av energi, flytt av energi i tid, frekvensreglering och möjligheter att kapa effekttoppar.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan