Nytt system visar hur stadens hållbarhetskrav efterlevs

HÅLLBART BYGGANDE För att kunna följa upp hur hållbarhetskrav efterlevs bland byggaktörer har Stockholms stad skapat Uppföljningsportalen. Ett webbaserat verktyg där varje byggaktör som anvisas mark i staden också rapporterar in sina värden i systemet.

Nytt system visar hur stadens hållbarhetskrav efterlevs
Stockholm stad Foto: Jany Plevnik

De krav som Stockholms stad i första hand kommer att följa upp med Uppföljningsportalen handlar om hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning, att byggmaterialet ska vara fritt från gifter och att trä- och stenmaterial ska produceras på ett hållbart sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Uppbyggt från tidigare erfarenheter

Verktyget är uppbyggt och anpassat utifrån stadens erfarenheter från vad som beskrivs som deras profilområde inom hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden.

– Syftet med Uppföljningsportalen är att på ett enkelt och enhetligt sätt systematisera uppföljningen av kraven. Det gäller både i den tidiga planeringsfasen, under själva byggskedet och efteråt när byggnaden står klar, och att alla byggaktörer behandlas lika, säger Pernilla Morris.  Hon jobbar som miljösamordnare på exploateringskontoret och leder arbetet med Uppföljningsportalen.

Resultaten kommer delas med allmänheten

På frågan om vad som händer om kraven inte efterlevs svarar hon att staden först och främst ser uppföljningsprocessen som ett samarbete där man lär sig av gemensamma erfarenheter och tillsammans bidrar till byggandet av ett hållbart Stockholm.

– Men om man nu i tidiga skeden upptäcker att kraven inte efterlevs, kan vi i dialog med byggaktör försöka hitta lösningar för att åtgärda detta. Om detta upptäcks innan överenskommelse om exploatering kan det leda till att vi inte kommer träffa en sådan överenskommelse om inte justeringar kan göras för att klara kravet.

Hon fortsätter:

– Om detta upptäcks sent i processen är det såklart svårare att åtgärda. Vi vill helst undvika viten, men byggaktören måste i så fall leva med att detta lever kvar i statistiken. Uppföljningen syftar ju också till att skapa en bild av hur efterlevnaden ser ut, i enskilda projekt samt i Stockholm i stort. Resultaten kommer visualiseras och delas med allmänheten.

Den 22 januari anordnar staden en digital utbildning i verktyget för byggbranschen.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan