Nytt verktyg för hantering av klimatkrav i byggsektorn

KLIMATDEKLARATIONER I ett nystartat projekt på IVL Svenska Miljöinstitutet är ett av målen att ta fram ett EPD-verktyg. Verktyget ska göra det möjligt för även mindre byggmaterialtillverkare att ta fram livscykelinformation om sina produkter, utan allt för stora kostnader.

Nytt verktyg för hantering av klimatkrav i byggsektorn
Foto: Adobe Stock

Från och med januari 2022 införs krav på klimatdeklarationer vid uppförandet av nya byggnader.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – I praktiken innebär det att alla byggmaterialleverantörer måste kunna redovisa livscykelanalysinformationen om sina byggmaterial, så att entreprenören sen kan sammanställa klimatdeklarationen och lämna över den till byggherren, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar.

  I ett nystartat projekt ska IVL nu beskriva hur miljöprestanda för byggmaterial kan hanteras digitalt.

  Resultatet redovisas med så kallade miljövarudeklarationer, även kallade EPD:er (Environmental Product Declaration) som innehåller tredjepartsgranskad information om produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

  Underlätta för mindre byggmaterialtillverkare

  Enligt IVL finns det finns idag över 5000 miljövarudeklarationer som innehåller livscykelanalysresultat för att tillverka olika byggmaterial och som är baserade på samma beräkningsregler.

  Ett av projektets mål är att ta fram ett EPD-verktyg som gör att även mindre byggmaterialtillverkare har råd att ta fram livscykelinformation om sina produkter, för att de ska kunna konkurrera på samma villkor som de stora företagen.

  – Vi söker nu ett antal företag som vill vara med och testa och därmed bidra till utvecklingen av verktyget. Tanken är att verktyget ska stötta materialtillverkare så att de klarar av de nya marknadskraven som kommer att ställas på livscykelanalysbaserad information, säger Martin Erlandsson.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan