Nytt verktyg ska främja grön infrastruktur

Biologisk mångfald Forskare har tagit fram en ny indikator som ska hjälpa samhällsplanerare att utveckla grön infrastruktur. Det digitala verktyget har redan bistått tre kommuner genom att skapa bättre balans mellan deras exploateringsbehov – och hållbarhetsarbete.

Nytt verktyg ska främja grön infrastruktur
Annie Jonsson & Sofia Berg har arbetat med indikatorn för biologisk mångfald. Foto: Pressbild/Adobe stock.

Forskare vid Högskolan i Skövde har tagit fram en indikator som visar hur bra ett landskap är på att stödja och stärka biologisk mångfald. I ett nyligen avslutat projekt har man testat verktyget i de tre kommunerna Mariestad, Götene och Lidköping med goda resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Det hjälper oss i samhällsplaneringen och ger oss kunskap om hur vi kan stärka den biologiska mångfalden, säger Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg i Mariestads kommun, i en kommentar.

  Vidare berättar Maria Gustavsson att hon ser en direkt nytta med forskningen då Mariestad har kunnat inkludera resultat från projektet i deras kartmaterial. Kartorna visar var hänsyn bör tas ur fler olika aspekter. Biologisk mångfald ingår som en aspekt, friluftsliv och olika ekosystemtjänster som andra aspekter.

  – Det ger oss mer kunskap om att planera och genomföra åtgärder utifrån ett landskapsperspektiv och på sikt hoppas vi att denna kunskap ger oss förutsättningar att stärka den biologiska mångfalden i vår kommun, säger Maria Gustavsson.

  Stort värde för kommunen

  Mikael Lundgren är kommunutvecklare på samhällsbyggnadsenheten i Götene kommun. Han ser ett mycket stort värde i att kommunen fått ett vetenskapligt kunskapsunderlag för att hantera exploateringsbehov i bättre balans med hållbar utveckling.

  – Att kunna veta de naturvärden och dess behov av överlevnadsförmåga i en tid där exploatering kan förändra livsbetingelser är mycket viktigt för en kommun. Genom förståelse och kunskap kan vår kommun genomföra exploateringar med större medvetenhet om dess påverkan på ekosystem, växt- och djurliv, säger Mikael Lundgren, i en kommentar.

  Verktyget som tagits fram på Högskolan i Skövde baseras på en matematisk algoritm som bygger på ekologisk kunskap om hur landskapets struktur påverkar arters överlevnad och information om markanvändning från olika databaser. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket via LONA-bidrag, Lokala Naturvårdssatsningar, samt av kommunerna.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan