Nytt verktyg ska minska riskerna för översvämningar i städer

Klimatanpassning Extrema väderförhållanden som skapas av klimatförändringar leder till att översvämningar blir vanligare. Nu har forskare i Östersjöregionen utvecklat ett planeringsverktyg och stödsystem för att minska översvämningsrisker i urbana områden.

Nytt verktyg ska minska riskerna för översvämningar i städer
Ett nytt verktyg ska hjälpa städer att motverka översvämning. Foto: StockAdobe

Under 2021 drabbades både Sverige och Europa av kraftigt regnväder vilket orsakade översvämningar och skador på både bebyggelse och natur. Urbana områden med tät bebyggelse och mycket hårdgjorda ytor blir särskilt drabbade vid översvämningar som väntas bli allt vanligare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Om NOAH (Interreg Baltic Sea Region NOAH project)

Vid stora mängder nederbörd påverkas kapaciteten i avloppssystemen, vilket medför ökade risker för att orenat spillvatten spolas ut i naturen och i Östersjön. Nu har forskare tagit fram en lösningar för att minska översvämningsrisker i urbana områden.

Verktyget ska minska risker för översvämningar

Urbana områden kan klara av översvämningar, men det krävs förbättrad stadsplanering och riskprognos. I NOAH-projektet har forskare utvecklat både ett nytt planeringsverktyg och ett beslutsstödsystem för att förebygga översvämningar och utsläpp i urbana områden.

Genom att skapa hydrologiska modeller av åtta olika områden i stadsmiljö, kunde forskarna bedöma översvämningsrisker i nutid och under framtida klimatscenarier.

Utifrån kunskapen från modellerna valdes olika platser ut där övervakningssystem och kontrollutrustning installerades. Därmed kan avloppssystemen effektivt förbättras och dagvatten bättre hanteras.

Positiva spillover-effekter

Ett av områdena som varit med i projektet är Söderhamn som tidigare drabbats av översvämningar. Där har NOAH-projektet medfört ett flertal åtgärder. Bland annat har stadsplanering och riskanalyser blivit mer effektiva genom verktyget som kallas Extreme Weather Layer. Kommunanställda har även lärt sig utföra vattenprovtagningar för att bedöma dagvattnets kvalitet.

Kan förbättra vattenstatusen i Östersjön

Förutom att minska risken för översvämningar kan även Östersjön påverkas positivt. Genom att använda de åtgärder och verktyg som projektet föreslår kan flödet av föroreningar från urbana områden till Östersjön halveras.

Förhoppningen är att verktyget ska bidra med att öka klimatmedveten planering i städer och hos vattenföretag. På sikt kan det då minska klimatförändringarnas påverkan och bevara Östersjön.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan