Nytt verktyg ska säkra grön utsikt

GRÖNOMRÅDEN Det nya designverktyget ska säkerställa att nybyggda bostäder får tillräckligt med grön utsikt; samt att nya stadsdelar får tillräckligt med grönska.

Nytt verktyg ska säkra grön utsikt
I verktyget mäts och graderas grönskan som syns från varje fönster i de byggnader som planeras.

Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, varje stadskvarter ska ha minst 30 procent krontäckningsgrad och alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. 3-30-300 regeln är ett mått på grönska som fått spridning både nationellt och internationellt. Men hur går man till väga rent praktiskt för att uppnå målen?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Arkitektbyrån Fojab har nyligen lanserat ett verktyg som syftar till att besvara denna fråga redan under planeringsstadiet. Genom verktyget kan man utvärdera avståndet till grönområden, prognostisera krontäckningsgraden och få en uppfattning om mängden grönska från fönstren i de tilltänkta bostadshusen – och anpassa gestaltningen därefter.

Utsikten graderas från 0 till 5, där 5 innebär att hela synfältet täcks av träd och 0 som inte har utsikt mot något träd alls.

– I tidiga skeden handlar det inte om några exakta sanningar, men får man 0 på ena sidan av ett hus och 5 på den andra är det en indikation på att huset kanske bör ha genomgående lägenheter. Eller att sidan utan trädutsikt ska innehålla andra slags verksamheter än bostäder, förklarar Simon Kallioinen, arkitekt på FOJAB som utvecklat verktyget, i en kommentar.

Fojabs 3-30-300-verktyg genomgår nu sin första testning i Jägersro, en stadsdel i Malmö som planeras att omfatta över 4000 nya bostäder, arbetsplatser, handelsområden, skolor och förskolor. SMT Malmö Exploatering, fastighetsägaren, har som mål att göra Jägersro till den mest hållbara stadsdelen i Öresundsregionen, med särskilt fokus på gröna miljöer. En av Fojabs arkitekter, Åsa Samuelsson, delar några av de insikter som har erhållits under processen:

– Kronträckningsgraden är svårast att nå och 30 procent är väldigt högt satt. Det är också en utmaning att definiera storleken på trädens kronor i en stadsdel under utveckling, där träden ännu inte är planterade. Ska man mäta kronan på ett träd som är nyplanterat, tio år eller trettio år gammalt? Det påverkar naturligtvis resultatet, säger hon i en kommentar.

Vidare säger Åsa Samuelsson att verktyget, oavsett definition, ger en tidigt indikation på vilka delar som fungerar bra – och vilka delar man behöver fokusera extra på.

– Behöver vi bygga större kvarter för att få in fler träd på gårdarna? Eller bygga mobilitetshus i stället för parkeringsgarage för att möjliggöra stora trädvolymer på gårdarna? Kanske ska man sänka bebyggelsen i någon del av kvarteret för utsiktens skull, avslutar hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan