Ökad tillgång till byggvarudeklarationer ska gynna miljöarbetet

BYGGMATERIAL Nu kopplas det branschgemensamma formatet för elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, ihop med några av byggbranschens ledande databaser. Syftet är att göra det enkelt för alla aktörer i byggprocessen att hämta den hållbarhetsdata som de behöver.

Ökad tillgång till byggvarudeklarationer ska gynna miljöarbetet
Foto: Adobe Stock

Systemet med elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, togs fram 2016 av Byggmaterialindustrierna och IVL Svenska Miljöinstitutet i dialog med branschens aktörer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

På den digitala plattformen, som fungerar som en databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer, finns idag mer än 200 aktiva leverantörer och mer än 2000 öppet tillgängliga digitala deklarationer.

Nu har IVL och Byggmaterialindustrin i samarbete med fyra branschaktörer – Finfo, VVS-Info, Golvbranschen och Basta – utvecklat web-apier som kopplar ihop eBVD-informationen med aktörernas digitala plattformar.

Ökar värdet på det arbetet som läggs ner

– Genom vårt samarbete kan vi, på varje enskild artikel som säljs i byggmaterialhandeln, flagga om artikeln omfattas av en eBVD eller inte. Det gör det enkelt för alla aktörer i byggprocessen att hämta den hållbarhetsdata de behöver för sina behov, och ökar värdet på det arbete byggmaterialproducenten har lagt ned på att utarbeta deklarationen, säger Troels Hansen, vd på Finfo i en kommentar.

Det finns i dagsläget mer än 1,8 miljoner byggartiklar med tillhörande dokumentation i Finfos databas. För de som använder Bastas loggbok innebär kopplingen att informationen som byggmaterialindustrin lägger in i sina digitala byggvarudeklarationer blir synlig direkt i loggboken.

– Vi hoppas nu att fler databaser och system ansluter sig och stödjer den här utvecklingen så att alla aktörer i byggkedjan kan få tillgång till informationen via en öppen plattform. Det skulle på sikt betyda lägre byggkostnad och ökad kvalitet i miljöarbetet, säger Anders Ejlertsson på IVL Svenska Miljöinstitutet, som tillsammans med Byggmaterialindustrierna tagit fram systemet med eBVD.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan