Om oss

Om oss

Nyhetstjänsten Hållbart samhällsbyggande sammanfattar veckans viktigaste hållbarhetshändelser inom samhällsbyggnadssektorn.

Vi bevakar hela kedjan från planering till utförande och förvaltning, samt skriver om goda exempel, forskning, innovation, politik och debatt.

Det hållbara samhället behöver, förutom att hantera den redan existerande klimatkrisen, ställa om till fossilfrihet och samtidigt ta hänsyn till faktorer som social hållbarhet och biologisk mångfald.

Hållbart samhällsbyggande bevakar den omställningen inom allt från stads- och samhällsplanering, energisystem, trafikfrågor och klimatanpassning till byggande och renovering.

Vår mission: 

Att bidra till ett hållbart samhälle och framgångsrika hållbara företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn genom affärskritisk information inom hållbarhetsområdet, som överbryggar klyftan mellan tekniker, ekonomer, hållbarhetsproffs, arkitekter och politiker.

Görs av: 

Hållbart samhällsbyggande görs av oberoende journalister på Miljö & Utvecklings redaktion.

Hållbart samhällsbyggande och Miljö & Utveckling ges ut av Pauser Media AB.