Om oss

Nyhetsbrevet Hållbart Samhällsbyggande görs av en oberoende redaktion och ges ut av Pauser Media AB.

Om oss

Nyhetsbrevet Hållbart samhällsbyggande sammanfattar veckans viktigaste händelser inom hållbarhet i samhällsbyggnadssektorn med planering, energi, infrastruktur, hållbart byggande och teknikutveckling. Vi erbjuder goda exempel, forskning, innovation, politik och debatt. Vi bevakar hela kedjan från planering till utförande och förvaltning.

Det hållbara samhället kommer, förutom att hantera den redan existerande klimatkrisen, att ställa om till fossilfrihet och samtidigt ta hänsyn till faktorer som social hållbarhet och biologisk mångfald. Nyhetsbrevet Hållbart Samhällsbyggande kommer att bevaka allt från omställningen till en mer cirkulär byggsektor till möjligheterna för både stad och land att utvecklas i en mer fossilfri riktning.

Nyhetsbrevet görs av oberoende journalister på Miljö & Utvecklings redaktion. Redaktör är Jennie Krook och ansvarig utgivare är Miljö & Utvecklings chefredaktör Ingar Lindholm.