Öppning för förändrad solskatt

SOLENERGI När flera branschorganisationer kräver att reglerna för beskattning av egenproducerad el ska ändras hänvisar Finansdepartmentet bland annat till EU-bestämmelser. Men nu lämnar finansminister Magdalena Andersson en liten öppning för att det kan bli aktuellt för Sverige att se över regeln.

Öppning för förändrad solskatt
Finansminister Magdalena Andersson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I somras lät Branschföreningen Svensk Solenergi, nätverket Solelkommissionen och branschorganisationen Fastighetsägarna analysera potentialen för solel på stora tak i Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

De tittade även på hur några andra länder i Europa valt att beskatta eller skattebefria solel.

I Sverige beskattas idag egenanvänd förnybar energi för anläggningar med en effekt över 255 kW, en gräns som enligt branschorganisationerna bidrar till att det sällan installeras solelanläggningar som är större än 255 kW på stora tak i Sverige.

Hänvisar till EU-bestämmelser

När Hållbart samhällsbyggande ställde frågan till finansminister Magdalena Andersson om möjligheterna att avskaffa eller förändra energiskatten var det skriftliga svaret från hennes pressekreterare att det i nuläget inte finns några förslag om ändrade skatteregler. Man hänvisade till EU-bestämmelser och att gränsen på 255 kW är lagd för att inte påverka handeln mellan medlemsstaterna eller snedvrida konkurrensen.

Enligt rapporten från branschorganisationerna är dock Sverige, i jämförelse med elva andra EU-länder relativt ensamma om att  sätta storleksbegränsningen så pass lågt, endast Finland har en liknande gräns.

Beredda att se över regeln

Och i en mejlkonversation med tidningen Dagens industri lämnar nu Magdalena Andersson en liten öppning till att se över skatten.

– När den nuvarande effektgränsen infördes motiverades undantaget av administrativa skäl. Det angavs vid införandet att undantaget skulle utformas så det inte bryter mot statsstödsreglerna. Detta för att inte riskera att de producenter eller den produktion som omfattas av undantaget blir återbetalningsskyldigt.

– Effektgränsen lades på en nivå som innebar att den ekonomiska fördel som ett undantag från skatteplikt medför inte kan anses påverka handeln mellan medlemsstaterna och inte heller snedvrida konkurrensen eller hota att snedvrida konkurrensen. Vi är beredda på att se över regeln.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan