Parken som ska svämma över

Klimatanpassning Uppsala har fått en ny park för spel, lek, picknik och rekreation.
En park som ska kunna svämmas över för att förhindra översvämningar på andra platser.

Parken som ska svämma över
Den nya parken består av tre delar: parkrum, regndamm och aktivitetsplats. Foto: Uppsala kommun.

Regnvattnet i den nya stadsdelen Rosendal i södra Uppsala renas och fördröjs i växtbäddar och i magasin i gator och dammar, vilket minskar belastningen på dagvattenledningarna och Fyrisån.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Områdets senaste tillskott är Elsa Eschelssons park som består av tre delar: regndamm, aktivitetsplats och ett parkrum.

Regndammen, där dagvatten samlas och fördröjs, är parkens centrala del. Aktivitetsplatsen är en försänkt hårdgjord yta med mjukt lutande sidor som kan användas för skejt, kickbike, cykling men också för streetbasket och andra sporter. Vid väldigt kraftiga regn kommer dammen att behöva mer yta och då rinner vattnet in på aktivitetsytan.

Innovation ger ökad hållbarhet

Gröna rummet består av en gräsyta. Hit breddas vattnet från dammen vid extremt stora regn. Gräsytorna kan nyttjas för bollspel, picknick och samvaro.

– Elsa Eschelssons park kombinerar grönytor och skatepark med beredskap för extremväder. Det här är ett utmärkt exempel på hur vi genom innovation bygger hållbart för både människor och miljö, säger Erik Pelling (S) som är  kommunstyrelsens ordförande i Uppsala i en kommentar.

Blågröngrått system

När det regnar kraftigt på asfalterade eller andra hårda ytor behöver vattnet tas om hand för att inte orsaka översvämningar.

I Rosendal testar Uppsala kommun något som kallas för ett blågröngrått system och som består av vatten (blå), växter (grön) och hårdgjorda ytor (grått).

Regnvatten leds inte bara bort i olika kanaler till närmsta vattendrag, utan man att låter vattnet passera genom ett system som består av träd och växtbäddar som renar vattnet innan det går vidare.

Vattnet samlas därefter upp i en damm som fördröjer det ytterligare innan det når vattendrag och sjöar.

På så sätt blir regnvattnet renare från smuts och gifter och risken för översvämningar minskar.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan