Pilotprojekt testar nattleveranser med eldrivna lastbilar

Transporter Malmö stad ska testa nattleveranser med eldrivna fordon till verksamheter inom kommunen.
Det är ett led i Malmös mål att vara klimatneutrala år 2030.
Men kommunen ser fördelar utöver miljövinsterna.

Pilotprojekt testar nattleveranser med eldrivna lastbilar
I samarbete med Martin & Servera ska Malmö stad under ett år testa nattleveranser med eldrivna fordon. Foto: Malmö stad

Vanligtvis råder det förbud mot tung trafik under tiderna 22.00 – 06.00 i stora delar av Malmös innerstad. Men nu har kommunen beslutat att ge företaget Martin och Servera dispens från förbudet, vilket möjliggör transporter hela dygnet i Malmö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Projektet

Projektet är ett samarbete inom staden mellan Stadskontoret, Fastighets- och gatukontoret, Funktionsstödsförvaltningen, Serviceförvaltningen och Martin och Servera. Testperiod är ett år, med start i maj 2022.

Malmö ser fler fördelar utöver klimatvinsterna:

Varorna är på plats när verksamheterna startar upp på morgonen vilket minskar stressen för restaurangpersonal och arbetsdagen kan planeras på ett lugnare sätt. Rörelse på platser i staden under fler timmar på dygnet vilket ger upphov till en ökad trygghet och eventuellt minskad skadegörelse. Stärkt samarbete över förvaltningsgränserna inom Malmö stad och med näringslivet, för klimatet och stadens medborgare.  

Pilotprojektet, som ska pågå under ett år och startar nu i maj, har arbetats fram tillsammans med Martin och Servera.

Fördelar, och utmaningar, med el-lastbil

– Vi ser en tydlig trend att antalet varuleveranser ökar, en utmaning för Malmö och flera andra städer. Att vi nu testar och ser över möjligheten att kunna leverera under dygnets alla timmar beror till stor del på fordonsutvecklingen och el-lastbilens fördelar. El-lastbilen är en stor investering för transportören vilket innebär att fordonet måste rulla fler timmar för att ge lönsamhet, säger Alexander Hjertstedt, Gods- och logistikplanerare, Fastighets- och gatukontoret.

Flera faktorer har påverkat beslutet av

Beslutet att genomföra pilotprojektet grundar sig på flera faktorer.

Det handlar bland annat  öka andelen klimatneutrala transporter där eldrift är en viktig faktor, om ökad trafiksäkerhet vid skolor, samt minskad belastning på vägnätet då flest leveranser idag sker under dagtid.

Vilka skolor och verksamheter som omfattas av projektet är inte helt klart, men det rör sig om cirka tio skolor och kök inledningsvis.

”Ger många vinster för staden”

– Malmö stad är en stor beställare av olika produkter och tjänster. Framför allt livsmedel som bidrar till ökade leveransflöden till- och från skolor, storkök och andra verksamheter runt om i staden. Det är verkligen roligt att vi har varit många, Martin och Servera samt flera förvaltningar från staden, som tillsammans har kämpat för att få detta projekt på plats och som ger så många vinster för staden, säger Lisa Pedersen, hållbarhetskoordinator på upphandlingsenheten, Stadskontoret.

Skrivit på klimatkontraktet

Martin och Servera är den första restauranggrossisten i Sverige att introducera helt elektrifierade fordon för distribution. Genom att nyttja fordonen en större del av dygnet kan företaget minska det totala antalet fordon.

– Vi är stolta att Martin och Servera är en av de leverantörer som skrivit på Malmös klimatkontrakt. Malmö har målet att bli en klimatneutral stad och samtidigt jobbar vi mot vårt eget mål – klimatneutral verksamhet 2030, säger Simon Tideman, platschef, Martin och Servera Logistik AB.

Flera fördelar utöver minskade utsläpp

Malmö stad kommer att utvärdera testpiloten utifrån olika parametrar, något som kommer ligga till grund för framtida beslut om nattleveranser.

Kommunen ser också flera fördelar med nattleveranser. Det är till exempel att varorna är på plats när verksamheterna startar upp på morgonen och rörelse på platser i staden under fler timmar på dygnet vilket ger upphov till en ökad trygghet. (Se faktarutan för fler exempel.)

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan