-->

Enhetschef strategisk utveckling inom samhällsbyggnad

Om tjänsten

Enhetschef strategisk utveckling inom samhällsbyggnad

Tjänst: Enhetschef strategisk utveckling inom samhällsbyggnad

Företag: Nynäshamns Kommun

Sista ansökan: 2022-01-28

Ansökan: Ansök här

Vi växer och utvecklas tillsammans!

Är du erfaren samhällsbyggare, nyfiken och engagerad? Vill vara med och forma framtidens Nynäshamn tillsammans med oss? Då vill vi att du läser vidare och söker tjänsten som enhetschef hos oss.

Nynäshamn är en del av Stockholms län där vi växer och utvecklas tillsammans. Kommunens vision kan sammanfattas med devisen: ”Nynäshamns kommun, här får hela livet plats”. Enhetschefen för planeringsstaben har en avgörande roll i den fysiska planeringen för att göra visionen till verklighet.

Om arbetsplatsen

Planeringsstaben ansvarar för kommunens väldokumenterade och beprövade samhällsbyggnadsprocess. Staben samordnar, styr, utvecklar samt följer upp kommunövergripande strategiska processer inom översiktsplanering, bostadsförsörjning, försörjning av verksamhets- och industrimark, strategisk lokalförsörjning för kommunens eget behov, strategisk trafikplanering, socialt hållbara miljöer samt miljö- och klimatfrågor. Avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen.

Planeringsstaben har för närvarande fem medarbetare som alla är högskoleutbildade personer inom olika delar av samhällsplaneringen. Budgeten för 2022 uppgår till drygt 14 miljoner kronor. Staben samarbetar tätt med kommunens samhällsbyggnadskontor och med andra delar inom kommunstyrelseförvaltningen som mark- och exploateringsenheten och kommundirektören. Enhetschefen för staben rapporterar till avdelningschefen för planering och hållbarhet där även enheten för mark- och exploatering ingår. Ordinarie arbetsplats är kommunhuset i centrala Nynäshamn. Staben har väl utvecklad förmåga att arbeta på distans flera dagar i veckan.

Arbetsuppgifter

Enhetschefen för planeringstaben ansvarar för enhetens leveranser enligt upprättad verksamhetsplan. Enhetschefen ansvarar också för enhetens ekonomi, personal och utveckling. Att ta fram beslutsunderlag och förslag på långsiktiga strategier och planer för samhällsbygget är en central del av stabens arbete.

I arbetsuppgifterna ingår:

 • Ansvar för samordning av kommunens samhällsbyggnadsprocess.
 • Leda arbetet med att implementera, bevaka och följa upp strategiska planeringsdokument, som hållbarhetsstrategi, översiktsplan och trafik- och mobilitetsstrategi.
 • Handledning/stöd till medarbetare inklusive stöd för prioritering av arbetsuppgifter.
 • Föredragande av ärenden i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Aktivt delta i ärendeberedning, både på tjänstepersonsnivå och på politisk nivå.
 • Svara för kvalitetssäkring av politiska beslutsunderlag.
 • Självständigt producera underlag och rapporter som inte faller naturligt på enhetens andra medarbetare.
 • Ansvara för utveckling av enhetens rutiner och arbetsprocesser.
 • Stöd till kommundirektör och andra chefer i organisationen avseende frågor som rör samhällsplanering och strategi för samhällsplanering.
 • Hantera administrativa uppgifter knutet till ovanstående punkter.
 • Ingå i ledningsgrupp tillsammans med andra avdelnings- och enhetschefer inom samhällsbyggnadsområdet.

Det här söker vi hos dig

Vi söker dig som har ett genuint intresse av att forma den framtida fysiska miljön i Nynäshamn, att lägga grunden för morgondagens samhälle helt enkelt. Du har arbetat flera år inom samhällsbyggnadssektorn. Du har utvecklat ett djupt kunnande inom ett av de strategiska områden där enheten arbetar; översiktsplanering, bostadsförsörjning, försörjning av verksamhets- och industrimark, strategisk lokalförsörjning för kommunens eget behov, strategisk trafikplanering, socialt hållbara miljöer eller miljö- och klimatfrågor inklusive agenda 2030. För att kunna utgöra bästa stöd för dina medarbetare är det en merit om du utöver djupare kunnande inom ett strategiskt område också har en grundläggande förståelse och insyn i ett eller flera av de andra strategiska områdena.

Idag jobbar du troligen i en kommun eller inom ett konsultbolag som har kommuner som kunder. Att ha erfarenhet av hur politiskt styrda organisationer som en kommun fungerar underlättar att komma igång snabbt som enhetschef. Det är en merit om du har tidigare arbetsledande befattning eller chefsuppdrag, likaså om du har erfarenhet som projektledare för komplexa projekt som spänner över lång tid.

Du har flerårig högskoleutbildning eller annan relevant utbildning med inriktning på samhällsplanering, samhällsbyggnad, hållbarhet eller ekonomi. Alternativt har du mångårig yrkeserfarenhet inom samhällsplanering eller hållbarhet och som arbetsgivaren bedömer gett dig likvärdiga förutsättningar. Utbildning inom offentligförvaltning eller ledarskap är meriterande. Att du är skicklig på att kommunicera med interna och externa aktörer är en självklarhet liksom att du har en god stilistisk förmåga vad gäller att skriva fram ärenden, remisser och rapporter till kommunala beslutsfattare.

Som ledare motiverar du och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet. Du har bra helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du gillar att arbeta med komplexa frågor. Du är uthållig och förblir motiverad och effektiv trots att samhällsbyggnadsprocesser ofta spänner över många år.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: Heltid

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: KS/2021/0544/023

Det här erbjuder vi dig!