Enhetschef till planavdelningens planenhet

Om tjänsten

Enhetschef till planavdelningens planenhet

Tjänst: Enhetschef till planavdelningens planenhet

Företag: Stockholm Stad

Sista ansökan: 2021-03-10

Ansökan: Ansök här

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Planavdelningen arbetar med stadsbyggnadskontorets planeringsuppdrag avseende översiktsplanering, tematisk strategisk planering, geografisk strategisk planering och detaljplanering. Ett av stadsbyggnadskontorets viktigaste uppdrag är målet om ett ökat bostadsbyggande, tillsammans med fokus på hållbar stadsbyggnad. För att nå målen är implementeringen av översiktsplanen i detaljplaneringen med utgångspunkt från olika stadsdelars identitet och kvaliteter centralt.

På planavdelningen är vi ca 115 anställda och indelade i sju geografiska planenheter som ansvarar för den geografiska strategiska planeringen och detaljplaneringen och en strategisk enhet med ansvar för hela stadens översiktsplanering och tematiska strategiska planering.

I de geografiska planenheterna samordnas de pågående detaljplanerna i geografiska team för att uppnå en god helhet, effektivitet och utvinna synergier. Detaljplanarbetet innehåller en stor variation i skala, innehåll och frågeställningar. Enheterna arbetar också med geografisk strategisk planering inklusive program i skedet innan detaljplaneringen.

Som enhetschef på stadsbyggnadskontorets planavdelning erbjuds du ett spännande, meningsfullt, utvecklande och proaktivt arbete att leda enhetens medarbetare att planera framtidens Stockholm utifrån kommunfullmäktiges budget och stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu enhetschef till planavdelningens enhet Östra söderort.

Du ingår i planavdelningens ledningsgrupp och bidrar till avdelningens utveckling samt ansvarar för att implementera avdelningsledningens beslut i enheten du leder. Som enhetschef har du ett verksamhetsansvar för din enhet, vilket innebär att du:

  • Ansvarar för att leda den fysiska planeringen inom enhetens geografiska område
  • Ansvarar för samordning av den fysiska planeringen på geografisk nivå med övriga förvaltningar
  • Är beslutsfattare avseende enhetens detaljplanhandlingar
  • Är personalansvarig chef där utveckling av medarbetare, resursplanering, arbetsmiljö, lönesättning m.m ingår
  • Följer upp och rapporterar enhetens verksamhet

Det ingår i ditt uppdrag att kommunicera planverksamhetens mål och resultat, förstå innebörden av politisk styrning och vara lojal mot de politiska besluten. Du bör därför drivas av att verka i enlighet med förvaltningens mål, policys och verksamhetsplan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Magister- eller masterexamen inom arkitektur, fysisk planering eller motsvarande utbildning
  • Flerårig erfarenhet av arbete med fysisk planering i olika skalor från program till detaljplanering, med fördel i storstadsmiljö. En del av erfarenheten ska vara detaljplanering på kommun
  • Erfarenhet av att leda andra i rollen som chef. Har du erfarenhet av motsvarande roll i kommunal verksamhet är det en merit.
  • Erfarenhet av olika roller inom fysisk planering, såsom konsult eller beställare, är meriterande

Vi lägger stor vikt vid följande kompetenser i denna rekrytering:
Du har en god förmåga att leda, coacha, ge feed-back och motivera medarbetare att uppnå verksamhetens uppsatta mål. Du är närvarande, engagerar och skapar förutsättningar för delaktighet, förståelse och öppenhet på arbetsplatsen. Som person är du prestigelös, lyhörd och relationsskapande, med god förmåga att förstå andra, skapa goda kontakter och underhålla dem. Du är tydlig i din kommunikation och motiveras av att uppnå goda resultat tillsammans med andra.

Vidare har du helhetssyn, tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra avvägningar, med avseende till verksamhetens mål. Du är analytisk och ser samtliga verksamhetsfrågor ur hela avdelningens, kontorets liksom stadens perspektiv. För att trivas i rollen ska du drivas av att utveckla enhetens medarbetare att uppnå stadsbyggnadskontorets mål inom geografisk strategisk planering och detaljplanering.

Varmt välkommen med din ansökan!

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser