Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Om tjänsten

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Tjänst: Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Företag: Bodens Kommun

Sista ansökan: 2021-05-06

Ansökan: Ansök här

Trivs du i händelsernas centrum och vill vara med och skapa framtidens Boden?

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv, med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vi söker nu en förvaltningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen, en verksamhet som ansvarar för att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningens arbete genomsyras de närmaste åren av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Förvaltningens arbete bidrar till attraktiva livsmiljöer som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelningar och enheter är Vatten, avlopp och avfall, Tekniska, Fastighet, Miljö och bygg och Fysisk planering. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.

Med samordning och helhetssyn leder och utvecklar du som förvaltningschef en gemensam förvaltning bestående av ca 200 medarbetare, varav tre avdelningschefer, två enhetschefer och tre stabsmedarbetare som är direkt underställda Förvaltningschefen. Det händer mycket positivt i Bodens kommun med nya storskaliga företagsetableringar de närmsta åren. För Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär det att förvaltningens processer kommer att utmanas då drift och möjliggörandet av nya etableringar kommer att ske samtidigt. Ditt ansvar är att skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och på bästa sätt.

Du har det övergripande ansvaret för förvaltningens måluppfyllelse, kvalitets- och utvecklingsarbete samt personal -och ekonomiansvar. Du säkerställer att förvaltningens arbete följer lagar och förordningar inom det aktuella området och levererar underlag till och stöttar nämnder och utskott i långsiktiga strategiska frågor.

Som Förvaltningschef ingår du i kommunchefens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att utveckla hela kommunens verksamhet. Du rapporterar direkt till kommunchef och har nära samverkan med politiker inom Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Miljö-och byggnadsnämnd.

Din profil

Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning för tjänsten samt flerårig erfarenhet av högre chefs/ledarbefattning. För att framgångsrikt kunna leda förvaltningen framåt är det dessutom ett krav på flerårig erfarenhet av att leda genom andra chefer. Då samhällsbyggnadsförvaltningen verkar inom flera verksamhetsområden efterfrågas flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet från en eller flera av förvaltningens verksamhetsområden.

Du som visar intresse för denna tjänst är engagerad, mål- och resultatinriktad samt van vid att driva kvalitativt förändringsarbete. Det krävs att du är strategisk, analytisk i kombination med en kommunikativ förmåga. Du har lätt för att bygga relationer och nätverk och är en god ambassadör för kommunens verksamheter. Vi förutsätter att du är van att formulera dig i tal och skrift. Du har ett ledarskap som visar på förtroende och tillit till medarbetarnas förmåga att förbättra verksamheten och uppmuntrar till nytänkande och utveckling. Som ledare fokuserar du på att sätta rätta prioriteringar som leder till resultat och effekter.

B-körkort är ett krav.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) krävs svenskt medborgarskap samt en godkänd säkerhetsprövning.

Fackliga företrädare: Vision, Annelie Wemmenhag 070-246 22 05

Välkommen in med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2021-05-16

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser