Mark- och exploateringsingenjör

Om tjänsten

Mark- och exploateringsingenjör

Tjänst: Mark- och exploateringsingenjör

Företag: Upplands Väsby Kommun

Sista ansökan: 2021-12-29

Ansökan: Ansök här

Har du kunskap inom exploatering och en vilja att arbeta i en växande kommun? Nu söker vi dig som är mark- och exploateringsingenjör och som vill vara med på vår resa att skapa Väsby stad 2040.

Vi erbjuder dig

  • Här kommer du till en arbetsgivare som vill att alla medarbetare får möjlighet att utvecklas individuellt genom såväl interna som externa utbildningar.
  • Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett trevligt team med varierade arbetsuppgifter. Tillsammans månar om ett gott arbetsklimat som bygger på samarbete, professionalitet och balans.
  • Enhetens arbetssätt medger goda förutsättningar att arbeta hemifrån vid behov. Vår målsättning är att du ska trivas med dina arbetskamrater och att det ska vara lätt för dig att göra ett bra jobb.

Om oss

Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att ingå i enheten för mark- och exploatering. Enheten ingår i avdelningen samhällsplanering och exploatering, vilket är en del av kontoret för samhällsbyggnad.

Mark- och exploateringsenheten har totalt nio medarbetare med blandade kompetenser inom mark- och exploateringsområdet såsom exploateringsingenjörer, projektledare, projektchef och markförvaltare. Enheten utgörs i huvudsak av en exploatering- och genomförandefunktion samt en fastighetsägarfunktion. Medarbetarna deltar i kommunens arbete med samhällsbyggnad och arbetar i nära samverkan med andra enheter på kontoret och ansvarar för kommunens markreserv.

Om tjänsten

Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att ansvara för befintliga och kommande exploateringsprojekt, både i rollen som huvudprojektledare och som delprojektledare. En del av ditt arbete kommer även handla om att förvalta och utveckla kommunens markreserv. Arbetet utgår från juridiska, ekonomiska och tekniska perspektiv inom såväl exploateringsprojekt som markförvaltning. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor inom kontoret för samhällsbyggnad liksom med allmänheten, näringslivet och olika marknadsaktörer.

Som Mark- och exploateringsingenjör har du ansvar för förhandlingar, avtalsskrivning, medverkan i planprocessen samt arbete med markfrågor såsom arrende och nyttjanderättsfrågor. I rollen som projektledare styr du projekten mot uppsatta mål, budget och tidplan. Du kommer representera Upplands Väsby kommun som markägare och arbeta med strategisk åtkomst av mark där förhandling och kontaktskapande är viktiga delar. Det ingår även att förbereda och föredra ärenden inför politikiska beslut och att fungera som en god företrädare för kommunen.

Är du den vi söker?

Vi söker dig som har:

  • Högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri, väg- och vatten, samhällsbyggnad eller annan som kan bedömas som likvärdig
  • Kunskap eller erfarenhet inom relevant lagstiftning och praxis, exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken och fastighetsbildningslagen
  • Goda kunskaper i svenska språket
  • B-körkort (kommunens mark är spridd över olika delar av kommunen)

Det är meriterande om du har erfarenheter av arbete i politisk styrd organisation

Du är en person som drivs av en vilja att arbeta målinriktat och åstadkomma resultat. Du ser möjligheter och anpassar dig till förändrade krav och nya förutsättningar. Vidare är du kreativ och nytänkande, vilket för oss innebär att du löser utmaningar genom kontinuerlig omvärldsbevakning och med hjälp av ditt team. Du kan genom ditt strukturerade och lösningsorienterade arbetssätt bidra till att vi tar ytterligare steg för att förbättra vår verksamhet på ett hållbart och affärsmässigt sätt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser

Det senaste