Samhällsbyggnadschef

Om tjänsten

Samhällsbyggnadschef

Tjänst: Samhällsbyggnadschef

Företag: Vännäs kommun

Sista ansökan: 2021-08-08

Ansökan: Ansök här

Kommunstyrelseförvaltningen
Som medarbetare i Vännäs kommun spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Med värdeorden nytänkande, välkomnande och livfullt som grund bygger vi välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!

Beskrivning

Som samhällsbyggnadschef är du med och formar Vännäs kommun för framtiden. Du leder och samordnar kommunens arbete med samhällsplanering och samhällsbyggnad i samverkan med interna och externa aktörer. Du jobbar också nära kommunens politiska ledning.

Arbetsuppgifter

 • Som samhällsbyggnadschef leder du arbetet med kommunens översiktsplan och andra övergripande fysiska planer.
 • Du bedriver ett utåtriktat arbete där samverkan med andra kommuner, myndigheter och aktörer är centralt och du har ett nära samarbete och löpande dialog med politik, näringsliv och kommuninvånare.
 • I rollen ingår även att företräda och synliggöra kommunen i externa sammanhang.

Vännäs är en växande kommun med ökad efterfrågan på tomter för både bostadsbyggande och företagsetableringar.

 • I ditt uppdrag ingår ansvaret för mark- och exploateringsfrågor, där du hanterar markanvisning, förvärv och försäljning av mark samt övriga upplåtelse- och avtalsfrågor.
 • En annan del i uppdraget innebär hantering av ärenden rörande invallning och strandskoning utmed våra älvar.
 • I ledningsgruppen har du ett särskilt ansvar för att i dialog med verksamheterna hantera investeringsbudget och att samordna kommunens lokalstrategiska behov.
 • Från 2022 kommer kommunens fastighetsförvaltning organiseras under fastighetsbolaget Vännäs Fastigheter AB och du kommer vara den samordnande länken mellan kommunen och fastighetsbolaget i mark- och lokalfrågor.
 • En utveckling av kommunens samhällsbyggnadsprocess, med stöd av digitalisering, har påbörjats och här är det av stor vikt att du som samhällsbyggnadschef är en drivande kraft i det fortsatta arbetet.
 • Vidare leder du en mindre grupp medarbetare inom ditt verksamhetsområde.

Kvalifikationer

 • Vi ser att du som söker har en lantmätarutbildning, eller annan relevant akademisk utbildning, samt tidigare erfarenhet av arbete med samhällsplanering och samhällsbyggande.
 • Du har goda kunskaper inom markjuridik, fastighetsjuridik och ekonomi. Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet och vana av att leda förändringsarbete.
 • Erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation och kunskaper om den kommunala verksamhetens regelsystem, myndighetsutövning, organisationsstruktur och förutsättningar är meriterande men inte något krav.

Vi söker dig som

 • Har ett genuint samhällsengagemang och vill bidra till Vännäs kommuns fortsatta utveckling.
 • Har förmåga att driva utvecklingsfrågor från idé till genomförande.
  är strukturerad och analytisk och har förmåga att se både helhet och delar.
 • Har god kommunikationsförmåga i såväl mötet med andra som i skrift.
 • Har erfarenhet av samverkan och värdesätter ett gott samarbetsklimat och att bygga förtroendefulla relationer både internt och externt.
 • Håller dig uppdaterad om förändringar inom verksamhetsområdet och vill utveckla samhällsbyggnadsprocessen med stöd av digitalisering.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser