Samhällsplanerare

Om tjänsten

Samhällsplanerare

Tjänst: Samhällsplanerare

Företag: Vårgårda Kommun

Sista ansökan: 2021-06-21

Ansökan: Ansök här

Samhällsbyggnad har ett brett ansvarsområde och vi är delaktiga inom många delar i hela den kommunala verksamheten. Här arbetar vi med hela samhällsbyggnadsprocessen, från översiktsplaner, detaljplaner, mark- och exploateringsfrågor till detaljer i bygglovsfrågor. Just nu läggs stor fokus på bostadsfrågor, övergripande infrastruktur samt olika samordningsuppdrag, bland annat inom landsbygdsutveckling och centrumutveckling. Ett av våra viktigaste projekt för att möta dagens och framtidens behov är att förbereda för nya bostads-och verksamhetsområde utmed E 20.

Våra arbeten bedrivs i ett projektorienterat arbetssätt, där en god samverkan med andra kollegor inom enheten, kommunen, andra myndigheter och exploatörer är viktig. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att arbeta med översiktsplanering, infrastrukturfrågor och diverse utredningar som har med kommunens fysiska planering att göra. I all planering sker ett brett samrådsförfarande med boende, beslutsfattare och andra berörda för att få en så bra boende- och verksamhetsmiljö som möjligt i Vårgårda. I arbetsuppgifterna ingår också administrativa delar såsom att beställa utredningar, skriva underlag och bereda handlingar för kommunstyrelsen. Som stöd har du två planeringsarkitekter och stadsarkitekt som tillsammans har många års erfarenhet av fysisk planering i kommunen.

I projekten kommer du även vara del av och leda olika typer av medborgardialoger. Du kommer även att delta i nätverk och regionala samarbeten samt bereda ärenden och remissyttranden till kommunstyrelsen.
Bygg- och miljöenheten kännetecknas av ett gott bemötande, vi är enkla att samarbeta med och möter andra människor med respekt. Detta är kvaliteter som vi värdesätter högt. Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete.

Kvalifikationer:

  • Relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad/infrastruktur, fysisk planering eller motsvarande
  • Erfarenhet och kunskap om hur en politisk styrd verksamhet fungera
  • En mycket god förmåga att kommunicera (både i tal, skrift och bild) såväl inom organisationen, som med medborgare och politiker.
  • erfarenhet av att hantera GIS-baserade verktyg och Adobes bild- och layoutprogramvaror.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs. Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med strategisk samhällsplanering i en nära dialog med politiker och medborgare är meriterande. B-körkort krävs.

Övrigt:

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2021-08-02
Antal platser: 1

Varmt välkommen med din ansökan!

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser