Stadsarkitekt

Om tjänsten

Stadsarkitekt

Tjänst: Stadsarkitekt

Företag: Sollentuna Kommun

Sista ansökan: 2021-10-13

Ansökan: Ansök här

Sollentuna ligger mitt i möjligheterna.
Här finns olika typer av bostäder, varierad service och ett stort utbud av aktiviteter. Här växer staden sida vid sida med fyra naturreservat. Här finns bra kommunikationer som snart kompletteras med tvärbana och Förbifart Stockholm. Men självklart har vi utmaningar. Många av dem är kopplade till rumslig utveckling och fysisk planering som påverkar kommunens möjlighet att växa och utvecklas hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Samhällsbyggnadsavdelningen består av drygt hundra kollegor som jobbar med samhällsplanering, miljö- och klimatarbete, bygglov och tillsyn, byggprojekt på allmän plats samt drift och förvaltning av såväl grönska som gator och torg i kommunen. Vi tillhör kommunledningskontoret och rapporterar till kommunstyrelsen och fyra nämnder.

Vi behöver förstärka med en stadsarkitekt som har förmåga och lust att se runt hörnet och in i en komplex och spännande framtid. Som inspirerar och skapar intresse för arkitektur och visar hur god gestaltning kan bädda för trygga och attraktiva livsmiljöer.

Några exempel på större pågående projekt är nya stadsdelar i Väsjön, Södra Häggvik där Förbifarten kommer upp, mässområdets omdaning till en ny stadsdel i Västra Tureberg samt Helenelund dit tvärbanan kommer. Just nu ligger en ny version av Sollentunas översiktsplan ute för granskning. Planen bygger vidare på inriktningen i tidigare versioner. Övergripande innebär det att Sollentuna ska fortsätta att bebyggas och förtätas i centrala lägen, samtidigt som våra naturområden bevaras och utvecklas.

Ny översiktsplan för Sollentuna med sikte på 2040

Arbetsuppgifter

Som stadsarkitekt tar du ansvar för att samhällsbyggnadsavdelningen planerar funktionella, hållbara och attraktiva livsmiljöer i Sollentuna som sedan ska förvaltas inför kommande generationer. Du arbetar med att få ihop en samhällbyggnadsprocess med platsen och projektet i fokus genom samarbete över kompetensområden och organisatoriska gränser.

Du arbetar aktivt för att utveckla samarbetet inom kommunkoncernen och identifiera helhetslösningar. Som stadsarkitekt utvecklar du också våra externa relationer och dialogen med intressenter inom samhällsbyggnadsprocessen samt är en god representant för Sollentuna kommun. Du säkerställer en attraktiv arbetsplats och en god arbetsmiljö genom ett samarbetsorienterat arbetssätt där specialister inom olika teknikområden möts och bidrar till de bästa lösningarna.

Konkreta exempel på arbetsuppgifter:

  • Tillföra specialistkompetens inom arkitektur och gestaltning.
  • Delta i styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt.
  • Hålla ihop den röda tråden i projekten och följa ärendena mellan nämnderna. Då med särskilt fokus på att utgöra länk mellan samhällsbyggnadsnämnden (detaljplaner) och miljö- och byggnadsnämnden (bygglov).
  • Verka för att gestaltningsfrågor är en naturlig del av arbetet. Bland annat genom att stötta projektledare inom kommunkoncernen liksom handläggare inom främst plangruppen och bygglovenheten i dessa frågor.
  • Ansvara för att utveckla och leda samarbetet kring gestaltning, bestående av kollegor med relevant kompetens inom området såsom arkitekter, landskapsarkitekter, antikvarier.
  • Leda arbetet med utveckling av allmän plats och ansvarar för att bygga upp ett samarbete bestående av kollegor med relevant kompetens inom planering, miljö, trafik, genomförande, drift, med flera.
  • Arbeta i armkrok med områdesansvariga stadsutvecklare, inte minst vad gäller trygghet och målet att Sollentuna inte ska ha några utsatta områden 2030

Stadsarkitekten rapporterar till samhällsbyggnadschef och bidrar i arbetet med att få ihop en samhällsbyggnadsprocess på tvären över organisatoriska gränser från tidig idé via genomförande till långsiktigt hållbar drift och förvaltning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har master eller högskolexamen i arkitektur eller utbildning som vi bedömer motsvarande. För uppdraget behöver du ha arbetat som ritande arkitekt, genomfört projekt från idé till produktion och ha arbetat inom samhällsbyggnadsprocessen med kommunala uppdragsgivare. Vidare är mycket god svenska i tal och skrift en förutsättning, liksom dokumenterat hög gestaltande förmåga av byggnader och stadsbygd, kunskap om byggprocessen och intresse för hållbart byggande samt förståelse för det kommunala uppdraget inom samhällsbyggnadsprocessen. Det är meriterande att ha erfarenhet av en ledarroll liksom av hållbarhetsarbete.

Vi söker en person som med diplomati, energi och inspiration ser till att den arkitektoniska ambitionen hålls hög. För detta tror vi att du behöver ha god samarbetsförmåga och har en god pedagogisk talang. Du behöver också tänka strategiskt och kreativt samt ha hög problemlösande analysförmåga.

Övrigt

I denna rekrytering kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidater.

Vi erbjuder

För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Välkommen med din ansökan!

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser

Det senaste