Stadsbyggnadschef till Nyköping

Om tjänsten

Stadsbyggnadschef till Nyköping

Tjänst: Stadsbyggnadschef till Nyköping

Företag: Nyköpings Kommun

Sista ansökan: 2021-03-14

Ansökan: Ansök här

Vill du vara med och utveckla en kommun med stor attraktionskraft? Vi söker dig som vill vara med och påverka hur vi växer hållbart för framtidens behov. Nyköping är en kommun i stark tillväxt och med ett strategiskt läge nära Stockholm. Den förutsättningen tillsammans med väl bevarade bebyggelsemiljöer och ett fantastiskt läge vid havet utgör en attraktionskraft som lockar hit både människor och företag. Kommunen arbetar med flera stora projekt som t ex utveckling av nya stadsdelar i omvandlingsområden, Ostlänken och utveckling av Skavsta som företagsområde kring flygplatsen. Samhällsbyggnad arbetar både strategiskt och operativt inom områdena stadsplanering, markförvaltning, naturvård och exploatering, miljö och hälsa, bygglov och kart/mät/GIS samt samhällsbetalda resor, alltid med den övergripande samhällsutvecklingen i fokus. Uppdragen kommer från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen. Totalt är vi ca 100 medarbetare på Samhällsbyggnad. Våra medarbetare är allt från samhällsplanerare, ingenjörer, strateger, arkitekter och inspektörer till handläggare och administratörer, med flera.

Stadsbyggnadsenheten är en av sju enheter på Samhällsbyggnad och har en central roll i samhällsbyggnadsprocessen. Enheten har idag 17 medarbetare och arbetar brett med fysisk planering från till detaljplanering. Stadsbyggnadsenheten har också ansvar för stora strategiska utvecklingsprojekt som Ostlänken och framtagande av strategier inom samhällsplanering. Enheten arbetar också med strategisk infrastrukturplanering inom framför allt transport och kollektivtrafik och har kompetenser inom t ex statistik och analys, kulturmiljö och arkitektur. Enheten är uppdelad i tre samordningsgrupper – Stadsplanering, Stads- och landskapsutveckling och Strategisk transport- och infrastrukturutveckling. Grupperna leds av samordnare som ansvarar för planering och uppföljning av leveranser och utveckling inom området.

Arbetsuppgifter

  • Som chef för Stadsbyggnadsenheten har du en nyckelroll i kommunens utveckling.
  • Du har en stor del i ansvaret att förverkliga kommunens målsättning att möjliggöra för bostadsbyggande och etableringar och en attraktiv och funktionell levnadsmiljö.
  • Du sitter med i flera styrgrupper för kommunens projekt och är också ordförande i den Strategiska beredningsgrupper, där du tillsammans med andra verksamhetschefer och nyckelpersoner håller ihop frågor inom samhällsplanering som är relevanta för kommunens utveckling.
  • Rollen som Stadsbyggnadschef är en utåtriktad roll där du träffar medborgare, näringsliv och media och representerar Nyköpings kommun.
  • Du har också tätt samarbete med andra verksamheter inom kommunen som Mark- och exploatering, Näringslivsenheten och Tekniska divisionen.
  • Du ansvarar för det strategiska arbetet på enheten och arbetar tätt tillsammans med enhetens tre samordnare som ansvarar för det dagliga, operativa, arbetet.
  • Du ingår i Samhällsbyggnads ledningslag tillsammans med de övriga cheferna samt Samhällsbyggnadschef.
  • I ledningslaget samordnar vi våra olika uppdrag där samhällsbyggnadsprocessen är i fokus tillsammans med Samhällsbyggnads och Nyköpings kommuns övergripande mål.
  • Vi arbetar gemensamt för att utveckla våra arbetsprocesser och fattar tillsammans strategiska beslut.
  • Här gör vi också vår resursplanering och prioriterar bland uppdrag och projekt.

Det här är ett arbete för dig som är utvecklingsinriktad och som vill arbeta på en strategisk nivå där omvärldsbevakning och helhetssyn är en självklar del i ditt uppdrag. I rollen ingår att bygga relationer och se samordningsvinster med andra sakfrågor och områden. För dig är det lika självklart att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper som att själv lära nytt och låta dig inspireras. Som person är du strukturerad, lyhörd och har en god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.

Du har budget- och personalansvar och du leder utvecklingsarbeten inom frågor som arbetssätt, rutiner och processer inom enheten. Du ansvarar för utformningen av mål och strategier inom ramarna för ditt uppdrag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsplanering, arkitektur, lantmäteri eller annan för tjänsten relevant utbildning. Du har ett stort intresse för stadsplaneringsfrågor och erfarenhet av att arbeta strategiskt med komplexa projekt inom samhällsplanering. Du har flera års erfarenhet av ledande roller och chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar är meriterande.

Du är engagerad, kommunikativ, lösningsorienterad och drivs av ledarskapsfrågor och att skapa engagemang hos dina medarbetare. Som ledare har du en förmåga att skapa förutsättningar för att alla ska känna att de utvecklas, utmanas och uppskattas. Du talar och skriver svenska väl.

Övrigt

Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg – Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-10102.

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser