-->

Utredningsingenjör Samhällsbyggnadskontoret Stadsmiljö gata/trafik

Om tjänsten

Utredningsingenjör Samhällsbyggnadskontoret Stadsmiljö gata/trafik

Tjänst: Utredningsingenjör Samhällsbyggnadskontoret Stadsmiljö gata/trafik

Företag: Södertälje kommun

Sista ansökan: 2021-03-26

Ansökan: Ansök här

En dag på jobbet

Som utredningsingenjör/trafikingenjör arbetar du med trafikfrågor i tidiga skeden, i detaljplaner och exploateringsprojekt, och med strategidokument, utredningar och kommunikationsprojekt. Du hjälper till att förverkliga Södertäljes högt ställda ambitioner för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och hållbarhet. Vi står inför en spännande tid med många komplexa detaljplaner och stadsutvecklingsprojekt, samtidigt som vi ska nå våra högt uppsatta mål för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030.

I din roll medverkar du i olika projektgrupper med kompetenser från hela kontoret och externa parter, men leder även egna projekt. I gatuplaneringsgruppen på enheten Stadsmiljö arbetar vi med alla aspekter av trafik- och gatufrågor. Vi har expertis inom trafiksäkerhet, hållbart resande, strategiska trafikfrågor, buller, luftkvalitet och gatubyggnad. Du har möjlighet att fördjupa dig inom aspekter av trafikplanering som du är särskilt intresserad av och utveckla specialistkompetens inom detta, men din främsta uppgift är att vara expert på helheten – att förstå hur olika delar av trafiksystemet samverkar, hur utformningen av en viss plats påverkar staden och samhället som helhet, och hur trafik och mobilitet påverkar och påverkas av sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter.

Vem är du?

 • Du ska ha relevant akademisk examen inom trafik, samhällsbyggnad, samhällsplanering eller hållbara transporter, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • Du ska kunna sätta in vår verksamhet i ett större sammanhang, förstå hur utformningen av en plats påverkar kommunen som helhet på både kort och lång sikt, och se kopplingarna mellan de olika aspekter av samhällsbyggnadsprocessen som vi arbetar med.
 • Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. I rollen ingår mycket kommunikation såväl inom projekt som med vår politiska organisation, media och med allmänheten.
 • Du ska ha minst 3 års relevant erfarenhet.
 • B-körkort

Meriterande:

 • Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet och/eller från konsultbranschen inom trafikområdet är meriterande.

Personliga egenskaper:

 • Du är en problemlösare med god förståelse för komplexa sammanhang.
 • Du har ett starkt driv och initiativförmåga, arbetar strukturerat och kan hantera flera frågor parallellt.
 • Du är förtroendeingivande, prestigelös, lyhörd, nyfiken, tänker nytt och utmanar invanda arbetssätt.
 • Du har lätt att både arbeta tillsammans med andra och med frågor på egen hand.
 • Du är beredd att möta medborgaren i det dagliga arbetet, och kan ta rollen som talesperson för dina frågor och projekt internt såväl som externt.
 • Du har förmåga att leda andra och är bekväm med att ha en ledande roll i de projekt och de frågor som du ansvarar för.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om gatuplaneringsgruppen

Du kommer att arbeta i en grupp bestående av 15 medarbetare och en egen gruppchef, inom den större enheten Stadsmiljö som även omfattar parkplanering och parkering. I arbetsgruppen finns en bredd av kompetenser, bakgrunder och åldrar. Vi är ingenjörer av vitt skilda slag, samhällsplanerare och tekniker, och inom enheten Stadsmiljö finns även landskapsarkitekter, trädgårdsmästare och parkingenjörer.
Vi arbetar med hela samhällsplaneringsprocessen, från att skriva långsiktiga strategier till att besiktiga färdiga anläggningar. Vi planerar och projekterar nya vägar och gc-vägar, belysningar, broar och kajer. Vi har myndighetsutövning och beslutar om trafikföreskrifter, upplåtelser, dispenser och andra tillstånd. Vi har ett systematiskt och omfattande trafiksäkerhetsarbete som ger effekt, och vi arbetar för hållbara transporter genom kollektivtrafikplanering och mobility management-kampanjer.

Vi erbjuder dig

 • Årsarbetstid, vilket innebär att du i den mån verksamheten tillåter kan styra din egen arbetstid
 • Generöst friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år
 • Möjlighet att växla in din semesterersättning till extra lediga dagar
 • Kompetensutveckling
 • En arbetsplats i moderna lokaler intill pendeltågsstation och centrum, med möjlighet till visst distansarbete även på sikt

Välkommen till oss!