Prisat järnvägsnätverk sänker utsläppen med 60 000 ton

Infrastruktur Göteborgs Hamn tilldelas nu det internationella miljöpriset Energy Globe Award. Bakom priset ligger hamnens utveckling av järnvägsnätverket Railport Scandinavia som minskar utsläppen med 60 000 ton koldioxidekvivalenter varje år.

Prisat järnvägsnätverk sänker utsläppen med 60 000 ton

Göteborgs hamns arbete med järnvägsnätverket Railport Scandinavia har pågått i drygt 20 år och kopplar i dag ihop hamnen med 30 inlandsterminaler på ett lika många orter i Sverige och Norge. Totalt möjliggör nätverket 80 tågavgångar varje vecka och under förra året fraktades 458 000 tjugofotscontainrar eller motsvarande mellan Göteborgs hamn och någon av inlandsterminalerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Nu tilldelas Göteborgs Hamn det prestigefyllda miljöpriset Energy Globe Award för sin utveckling av järnvägsnätverket. Juryn bakom priset skriver bland annat i sin motivering att Railport Scandinavia-konceptet sänker koldioxidutsläppen med upp till 60 000 ton per år genom att flytta gods från väg till järnväg och att detta bidrar till att skydda miljön. Man skriver också att ”järvägsskyttlar är en hållbar, kostnadseffektiv och långsiktig lösning som säkerställer att stora volymer gods kan nå slutkunder snabbt och effektivt.”

Trafiken ökar

Enligt Göteborgs Hamn själva är en stor del av framgångsreceptet att hela tiden arbeta aktivt med att säkerställa att järnvägen är pålitlig, kostnadseffektiv, ha stor kapacitet och hög frekvens till många destinationer. En annan fördel som man pekar ut är att trafiken driftas av kompetenta tåg- och terminaloperatörer.

– Vi ser att ju större attraktionskraft Railport Scandinavia har för våra kunder, desto större blir överflyttningstakten av gods från väg till järnväg. Det i sin tur leder till ytterligare reduktion av koldioxidutsläpp, säger Antti Laakso, ansvarig för logistikutveckling på Göteborgs Hamn, i en kommentar.

Trafiken i järnvägsnätverket ökade under 2021 med 9 procent jämfört med föregående år. Under 2022 väntas godstrafiken öka ytterligareoch redan nu har trafiken ökat med 13 procent. Ur ett historiskt perspektiv har andelen järnvägsburen conatainertrafik till och från Göteborgs Hamn ökat från 20 till 60 procent sedan Railport Scandinavia-satsningen drogs i gång.

Priset Energy Globe Award är ett internationellt miljöpris som delats ut sedan 1999. I år tävlade över 2500 bidrag från 180 länder och juryn, som har sitt säte i Wien, leds av Indiens tidigare miljöminister Maneka Gandhi och innehåller bland annat experter från FN och European Renewable Energy Council.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan