Prisvinnande återbruk i nytt bostadsprojekt

Återbruk I samband med att en stor bilhall revs togs en del av byggnaden och en mängd inredningsdetaljer till vara.
– Det vi inte själva kan använda i kommande bostadsprojekt har sålts vidare, säger Malin Rönnerhag som är projektledare på Riksbyggen.

Prisvinnande återbruk i nytt bostadsprojekt
Material från den tidigare bilhallen återanvänds. Foto: Riksbyggen.

Fortfarande pågår de sista sanerings- och rivningsarbetena. Där det fram till för ungefär ett år sedan låg en bensinmack och en cirka 5 500 kvadratmeter stor bilhall –  i tre plan inklusive källare – ska det så småningom byggas 180 nya bostäder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Malin Rönnerhag

– Området ligger centralt i Kalmar, cirka tio minuters promenad från stadens kärna, säger Malin Rönnerhag som är projektledare på Riksbyggen Sydost.

Gjorde tidigt återbruksinventering

Hon berättar att det tidigt i projektet gjordes en återbruksinventering för att ta reda på vad som borde bevaras och vad som kan återanvändas.

– Från Riksbyggens sida tog vi hand om bland annat ledstänger, tegel, murkrön, kabelstegar, marksten och trädstammar.

Efter att Riksbyggen var klar med sin del bjöds det så kallade Återbruket in för att gå igenom byggnaden och bestämma vad det var intresserat av. På Åkerbruket, som drivs av Kalmar kommun som ett arbetsmarknadsprojekt och som framför allt samlar in inventarier som inte längre används i de kommunala verksamheterna, säljs bland annat begagnat byggmaterial, fönster, dörrar, takpannor, handfat, skrivbord, stolar, hyllor och mycket annat.

Fick kommunens klimatpris

Personal från Återbruket tog bland annat hand om golv, takplattor, dörrar, armaturer, WC-stolar, köksinredning, isolering, gips och  glaspartier som sedan såldes vidare.

– Rivningsentreprenören sålde i sin tur ytterligare material, bland annat brandsläckare, olika typer av dörrar, vikportar, trappor, cykelställ, centraldammsugare, elskåp, stålbalkar och fönster.

I fjol fick Riksbyggen Sydost Kalmar kommuns klimatpris för arbetet med projektet, bland annat motiveringen att en stor del av klimatarbetet är att ”sluta kretsloppet och ta tillvara på det som vi en gång redan lagt energi, kraft och möda på – alltså att tänka och agera cirkulärt”. 

– För att minska på transporterna används en del av rivningsmassorna i närområdet som utfyllnad, säger Malin Rönnerhag.

Använda återbrukat tegel

Det nya området, som ska är tänkt att bestå av hus på mellan fyra och åtta våningar, väntas börja byggas under 2023.

– Vi planerar att bygga tegelhus. Just nu håller vi på att undersöka möjligheterna att använda oss av återbrukat tegel.

Från bilhallen?

– Nej, det teglet räcker inte. Däremot kommer det teglet att användas i ett gemensamt gårdshus som är tänkt att bli en mötesplats för alla som bor i området. I gårdshuset ska det även finnas en verkstad där de boende kan laga sådant som gått sönder, men även utrymme för byte och återanvändning av saker.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan