Rapport: Manlig norm styr trafikplaneringen

TRAFIKPLANERING Trots att kvinnor utgör hälften av befolkningen, och ofta prioriterar mer hållbart resande än män, är endast en tredjedel av de anställda inom transportsektorn kvinnor. Det visar en internationell studie från konsultbolaget Ramboll.

Rapport: Manlig norm styr trafikplaneringen
Foto: Ramböll

– Kvinnor utgör hälften av befolkningen och är inte någon minoritet, men i transportplanering är det manliga perspektivet den omedvetna normen. Hur vi utformar och planerar våra mobilitetssystem blir avgörande om vi vill att våra samhällen ska vara rättvisa och att alla ska trivas. Mobilitet ger tillgång till vård, utbildning, arbete och mycket mer. Ett inkluderande och icke-könsfördelat mobilitetssystem som tillgodoser olika behov är en förutsättning för all hållbar utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det säger Marianne Weinreich i en kommentar. Hon är huvudförfattare till rapporten ”Gender and (smart) Mobility” som tagits fram av konsultbolaget Ramboll.

FAKTA

Gender and (smart) Mobility

Sju länder har deltagit med material till rapporten; Sverige, Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Indien och Singapore. Den har genomförts med stöd av Rambollfonden, Trafikverket och Region Stockholm, HSL (Helsingfors regionala trafikmyndighet) i Finland och VBB (Trafikförbundet Berlin-Brandenburg) i Tyskland.

Rapporten är baserad på intervjuer, fokusgrupper, befintlig transportdata och enkäter från huvudstäderna i sju länder.

Den visar att mindre än en tredjedel av de anställda inom transportsektorn är kvinnor. Samtidigt skiljer sig kvinnors och mäns rörelsemönster åt, något som riskerar att inte komma fram i stadsplaneringen.

Överlag reser kvinnor mer hållbart

Enligt forskningen promenerar kvinnor oftare än män när de ska någonstans, trots att de i större utsträckning än män oroar sig för sin egna säkerhet. En enkätstudie i Stockholm visar  att mer än dubbelt så många kvinnor  oroar sig för att bli utsatt för brott när de promenerar i staden. Cykling upplevs oftare som säkrare.

Det är också vanligare att män kör bil än kvinnor, som istället använder sig av kollektivtrafiken oftare. Överlag reser kvinnor generellt sett mer hållbart än män genom att promenera, åka kollektivt och cykla när det är möjligt.

– Vår forskning avslöjade också att kvinnor i större utsträckning än män associerar och tar itu med hållbarhet i förhållande till olika transportmedel. Att dra nytta av det kan vara väldigt intressant eftersom vi arbetar för att skapa en mer hållbar, koldioxidneutral och grön transportsektor, säger Marianne Weinreich.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan