Redaktionen tipsar: Det här får du inte missa under Almedalsveckan

ALMEDALEN 2023 Almedalsveckan 2023 i Visby har dragit i gång. Hållbart Samhällsbyggandes redaktion har gått igenom årets program och plockat fram de mest intressanta programpunkterna inom hållbarhetsområdet, dag för dag.

Redaktionen tipsar: Det här får du inte missa under Almedalsveckan
I dag startar Almedalsveckan 2023. Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

2075 evenemang är anmälda till årets Almedalsvecka i Visby den 27 juni – 1 juli. Över en fjärdedel rör ämnena hållbarhet och klimat/miljö. Det är med andra ord inte enkelt att välja rätt. För att underlätta har Hållbart Samhällsbyggande plockat ut några intressanta programpunkter inom hållbarhetsområdet.

Här kan du se programmet i dess helhet.

Dag 1 – tisdag 27 juni

Hur transparent är egentligen den svenska fastighetsmarknaden?

13:00 – 14:00

Tillförlitlig information om fastighetspriser samt fastigheters energianvändning och miljöpåverkan är viktiga beslutsunderlag för såväl branschen som samhället i stort. Hur påverkar skatteplanering och andra omständigheter tillgängligheten och vilken påverkan har det rådande marknadsläget?

Arrangör: Värderingsdata
Plats: Adelsgatan 25, ”Svefas gård”

Hur kan byggbranschen bidra till ökad bindning av koldioxid och bevarad biologisk mångfald?

14:00 – 14:45

Trä som material har många fördelar men långt ifrån allt trä är hållbart producerat. Det pågår en klimatkris och en biodiversitetskris och svenskt skogsbruk och skogsindustri har en avgörande roll i båda. Även företag som bygger i trä kan bidra till en utveckling av hållbart skogsbruk i Sverige.

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Plats: Hamnplan, H214,

Från hinderlista till handlingslista – Bygg framtidens hållbara samhällen tillsammans

16:00 – 16:45

Vid regeringens nationella klimatmöte överlämnades hinderlistan för hållbar samhällsbyggnad av Innovationsföretagens Hållbarhetsråd. Den listar konkreta hinder inom sektorn och sex av dem prioriterades för diskussion och lösningar. Nu behövs förslag för strukturell omställning.

Arrangör: Sweco Architects
Plats: Sweco, Specksrum 5,

Dag 2 – onsdag 28 juni

Arkitektur för klimatomsorg och välmående i våra livsmiljöer

08:00 – 10:30

Hållbar arkitektur och samhällsbyggnad. Om återbruk, om hur vi kan skapa arkitektur för hälsosamma gårdsmiljöer och om hur konst och kultur kan bidra i framtidens klimatneutrala samhälle 2050. Helt enkelt arkitektur för en hållbar, hälsofrämjande vardag.

Arrangör: Liljewall
Plats: Hästgatan 2, ”Italienaren, uteserveringen”

Ensamhet och social hållbarhet – vad kan fastighetsbranschen göra?

10:00 – 10:45

Ensamhet är ett utbrett samhällsproblem i Sverige och kan ha allvarliga konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande. Vilken roll har fastighetsbranschen för att öka den social sammanhållning?

Arrangör: K2A
Plats: Mellangatan 56, ”K2A:s gröna scen för bostadsdebatt”

Hur bygger vi ett hållbart samhälle utan att dra på oss en koldioxidskuld?

13:00 – 13:45

Senast år 2045 ska Sverige nå nettonoll utsläpp av växthusgaser. Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla vårt samhälle. Fler hållbara bostäder, skolor och serviceinrättningar behöver byggas liksom en hållbar infrastruktur i form av vägar, VA-ledningar och transportsystem.

Arrangör: Skanska
Plats: Rostockergränd 4, ”Skanskas Trädgård”

Dag 3 – torsdag 29 juni

Regenerativ design – Hur ska vi få byggnader att ge mer än de tar?

08:15 – 09:00

Inom bara några år behöver vi ha ställt om till att bygga enligt principer för regenerativ design, för att skapa byggnader och samhällen som inte bara har lägre miljöpåverkan utan som bidrar positivt till klimat, biologisk mångfald och ekosystem, över tid.

Arrangör: Ramboll Sverige
Plats: Strandgatan 30, ”Diplomat Garden, intill hotell Strand”

Varför är byggsektorn nödvändig för den cirkulära omställningen?

09:00 – 09:55

Ett cirkulärt samhälle förutsätter en helt ny syn på avfall, som innebär att avfall behandlas som en källa till hållbara råvaror. Näringslivet efterfrågar en ökad hållbarhet. Så hur kan vi tillsammans minska klimatpåverkan genom att efterfråga fler återvunna material?

Arrangör: Ragn-Sells
Plats: Donnersgatan 6, ”Samhällsbyggararenan”

Hur mycket grönska behöver en stad för att fungera väl, vara hållbar och hälsosam att leva i?

13:00 – 14:30

Byggnader och hårdgjorda ytor tar plats i våra städer på bekostnad av grönområden och träd. Det orsakar många problem såsom försämrad psykisk och fysisk folkhälsa, minskad biologisk mångfald, värme-och bullerproblematik samt översvämningar. Är grönare städer en viktig del av lösningen?

Arrangör: Green Cities
Plats: Hamnplan 5, Övre plan,

Dag 4 – fredag 30 juni

Kan byggande bli både konkurrenskraftigt och hållbart med AI?

10:00 – 10:45

Sverige behöver tillskapa fler bostäder och göra det klimatsmart. Samtidigt är vi framstående på att föra offentlig statistik. Men Sverige är jämfört med andra EU-länder dåliga på att tillgängliggöra offentliga öppna data och användandet av AI-verktyg i den svenska bygg- och fast går långsamt.

Arrangör: White Arkitekter
Plats: Strandgatan 22, ”New Republics Almedalsarena”

Biomimetik – hur kan byggbranschen lära av naturen?

11:00 – 11:30

Hur kan byggbranschen ställa om till giftfritt byggande till låg energianvändning? Kan vi hitta lösningar genom att ingenjörer och arkitekter samarbetar med biologer?

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Plats: Hamnplan, H214,

Det hälsosamma boendet – hur främjar framtidens städer välmående?

12:00 – 12:30

Ohälsa kostar samhället många miljarder varje år. Hur kan bostadssektorn främja hälsa och välmående i framtidens hållbara städer? Hur kan boendemiljön påverka individers fysiska och psykiska hälsa?

Arrangör: HSB Riksförbund
Plats: Skeppsbron, H101,

Dag 5 – lördag 1 juli

Varje kWh räknas – hur kan energieffektivisering bidra till ökad resiliens hos energisystemet?

10:00 – 10:45

Energieffektivisering av våra energisystem är en viktig del i att reducera elanvändningen i allmänhet och i tider av energikris i synnerhet. Vilken betydelse har beteendeförändringar respektive byte till energieffektiv teknik?

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Plats: Hamnplan, H214,

Att kommunicera kring hållbarhetsfrågor- hur undviker vi greenwash och greenhush?

10:00 – 10:45

Anklagelserna om greenwash duggar tätt och det nya EU-förslaget för att motverka grönmålning riskerar att leda till att bolag inte längre vågar kommunicera kring hållbarhetsfrågor. Damned if you do, damned if you don’t!

Arrangör: 2030-sekretariatet, The Bacon Hospital
Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Snabbodlat och CO2-negativ – kan industrihampan bli ett av framtidens isoleringsmaterial?

16:00 – 16:45

Industrihampa är en supergröda som möjliggör förändring av flera stora samhällsproblem. Hållbara biobaserade byggmaterial och byggsystem av hampa är CO2-negativa, energieffektiva och hälsosamma för både byggnad och människa. Hampafiberisolering finns nu registrerad på EPD International.

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Plats: Hamnplan, H214,

Hämtar fler artiklar
Till startsidan