Regeringen avvaktar krav på återbruk vid rivningslov

POLITIK Frågan om krav på återbruk vid rivningslov har blivit en riksdagsfråga. Nu svarar infrastrukturminister Andreas Carlson.

Regeringen avvaktar krav på återbruk vid rivningslov
Foto: Adobe stock.

Plan- och bygglagen medger i dag inte möjligheten att ställa tydliga krav på återbruk i samband med rivningslov. Detta har konstaterats av riksdagsledamoten Christofer Bergenblock (C) som pressat infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och krävt svar på om regeringen kommer att ändra i plan- och bygglagen så att tydliga krav på återbruk av material kan ställas i samband med beviljande av rivningslov.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  ”Trots goda initiativ på lokal nivå behövs det även initiativ på nationell nivå för att öka möjligheten till återbruk av byggmaterial. Sverige har ett mål om att år 2025 ska minst 70 procent av bygg- och rivningsavfall återvinnas eller förberedas för återanvändning. Den vanligaste behandlingen av bygg- och rivningsavfall är i dag att det återvinns som konstruktionsmaterial, följt av deponering och energiåtervinning. Det minst vanliga är att det återbrukas trots att det är det absolut mest resurseffektiva valet”, skriver Christofer Bergenblock till infrastrukturministern.

  Inga besked

  Infrastrukturminister Andreas Carlson svarar nu på riksdagsfrågan. Han skriver att han delar uppfattningen att det finns mycket att vinna på en ökad återanvändning av byggmaterial och att han därför välkomnar de initiativ som tas av olika byggaktörer för att stärka en sådan utveckling.

  Vad gäller frågan om regeringens planer framåt ger han dock inte besked. I stället hänvisar han till Boverkets uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn och Naturvårdsverkets pågående arbete att utarbeta en vägledning kring klassificering av bygg- och rivningsavfall. Vidare pekar han på den pågående revideringen av EU:s byggproduktförordning som han menar kan bidra till en utveckling av marknaden för återvunnet och återanvänt material.

  Andreas Carlson skriver att Boverkets uppdrag ska redovisas den 20 december.

  ”Regeringen kommer därefter att ta ställning till eventuella lagändringar eller andra åtgärder som föreslås”, fortsätter han.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan