Regeringen: Mer stöd till energieffektivisering vid renovering

Renovering Boverket ska inrätta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering.

Regeringen: Mer stöd till energieffektivisering vid renovering
Boverket ska inrätta informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Foto: Stockadobe

Boverket ska inrätta informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Tidigare hade Svensk Byggtjänst uppdraget att via ettårskontrakt driva ett informationscentrum för hållbart byggande (ICHB).

Boverkets uppdrag långsiktigt

Nu vill regeringen ha en mer långsiktig lösning. Boverket får därför ta hand om satsningen i nära samarbete med Energimyndigheten och en del andra partners.

Boverket får 10 miljoner kronor per år till satsningen. Fokus ska ligga på att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet.

Byggherrar kan få bidrag

Den 1 oktober blir det också möjligt att söka stöd till energieffektivisering av flerbostadshus via länsstyrelserna. ”Stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år”, enligt regeringen. Ett krav är att byggherrarna som får stödet måste utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn.

Läs mer om stöd till energieffektivisering av flerbostadshus. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan