Regeringen öppnar för att ta bort kommunalt vindkraftsveto

ENERGISYSTEM Nu tillsätter regeringen en utredning för att se över hur ett avskaffande av kommunernas rätt att säga nej till olämpligt placerade vindkraftverk skulle fungera. Ett initiativ som applåderas av vindkraftsbranschen men oroar SKR.

Regeringen öppnar för att ta bort kommunalt vindkraftsveto
Foto: Adobe Stock

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som enligt ett pressmeddelande ska undersöka förutsättningarna att ta bort bestämmelsen om det kommunala vetot samt ge förslag på lösningsalternativ som ska göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Uppdraget går till Lise Nordin, före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet som idag arbetar som regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

– För att få till den nödvändiga omställningen till förnybara energikällor är det särskilt viktigt att prövningen av vindkraft är rättssäker och förutsägbar för att näringslivet ska vilja investera, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en kommentar.

Blandade känslor kring utredningen

Enligt regeringen har bestämmelsen i miljöbalken fått kritik för att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Många aktörer anser därför att den är oförutsägbar och ett hinder i processen att bygga vindkraft.

Branschorganisationen Svensk vindenergi, som är en av de aktörer som föreslagit en ändring är positiva medan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är oroliga.

− Förslaget är oroväckande. Självklart måste kommunen ha ett inflytande över så här omfattande etableringar. Det handlar inte om ett veto. I Sverige har vi en fundamental princip att människor som påverkas av ett beslut också ska ha möjlighet att påverka beslutet. Det är grundbulten i vår demokrati, säger Gunilla Glasare, chef för SKR:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad i en kommentar.

Hon fortsätter:

− Kommunerna är inte emot en utbyggnad av vindkraften. Tvärtom är de en konstruktiv kraft i arbetet för att skapa ett mer klimatsmart Sverige. Att kommunerna är en del av en konstruktiv dialog om vindkraftens lokalisering är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling. SKR och kommunerna kommer att arbeta för en fortsatt stark expansion av vindkraften, säger Gunilla Glasare.

Utredningen ska lämna in sitt betänkande senast den 30 juni 2021.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan