Regeringen vill införa klimatdeklarationer vid om- och tillbyggnad

Klimatdeklarationer Kravet på klimatdeklaration kan införas även vid ombyggnad och tillbyggnad.
Boverket ska nu starta en utredning om det, på uppdrag av regeringen.
I uppdraget ingår också att se över hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas.

Regeringen vill införa klimatdeklarationer vid om- och tillbyggnad
Regeringen vill utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. Foto: Adobe Stock

Sedan den 1 januari 2022 finns en ny lag om klimatdeklaration för byggnader. Deklarationen omfattar i dagsläget endast byggskedet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Tidigare har regeringen meddelat att de vill utvidga systemet med klimatdeklarationer till att omfatta fler delar i livscykeln och nu tar de ett tydligt steg i den riktningen.

  Johan Danielsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  – Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. Därför finns det behov av fler åtgärder för att påskynda omställningen mot en mer hållbar sektor. Att utveckla systemet med klimatdeklarationer är ett steg i rätt riktning, säger bostadsminister Johan Danielsson (S), i ett pressmeddelande.

  Vill att kraven ska gälla även vid om- och tillbyggnad

  Enligt uppdraget ska Boverket utreda och föreslå hur kravet på klimatdeklaration kan införas även vid ombyggnad och tillbyggnad, samt utreda hur det kan omfatta även markarbeten vid ny- eller tillbyggnad.
  Boverket ska också utreda och föreslå hur gränsvärden för nya byggnaders klimatpåverkan skulle kunna införas tidigare än 2027.

  Fakta

  Boverkets uppdrag

  Boverket ska:
  • Utreda och föreslå hur gränsvärden för nya byggnaders klimatpåverkan skulle kunna införas tidigare än 2027.
  • Utreda och föreslå hur kravet på klimatdeklaration kan införas vid ombyggnad och tillbyggnad.
  • Utreda förutsättningarna för att utvidga kravet på klimatdeklaration till att även omfatta markarbeten vid ny- eller tillbyggnad.
  • Lämna nödvändiga författningsförslag och föreslå andra åtgärder som behövs för den fortsatta utvecklingen av regler om klimatdeklaration för byggnader.
  • Utreda konsekvenserna av förslagen.
  Senast den 15 maj 2023 ska Boverket lämna en skriftlig redovisning av
  uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

  Vill öka det cirkulära byggandet

  Regeringen ger också Boverket i uppdrag att föreslå åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas. I uppdraget ingår även att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggmaterial kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

  Läs mer på regeringens hemsida och på Boverkets.  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan