Regeringen vill stärka Sveriges förmåga att leverera vatten i krissituationer

Vatten Regeringen vill säkra leveransen av vatten och göra Sverige bättre rustat i krissituationer som extremväder och krig. Nu ska därför en utredare se över Sveriges förmåga att leverera vattentjänster.

Regeringen vill stärka Sveriges förmåga att leverera vatten i krissituationer
Utredaren ska analysera samhällets förmåga att leverera vattentjänster.

Regeringen lyfter tillgången på kemikalier som ett särskilt kritiskt område för rening av dricksvatten och avloppsvatten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  I utredningen som regeringen nu tillsatt får en utredare i uppdrag att analysera risker och åtgärda sårbarheter i samhällets förmåga att leverera vattentjänster.

  – En stabil dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering är helt avgörande för vårt samhälle. Det måste bara fungera, även i tider av kris eller krig. Regeringen agerar därför för att stärka beredskapen runt vårt allra mest dyrbara, vårt svenska dricksvatten, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

  Ska se över ansvarsfördelningen

  Utredaren ska på regeringens begäran bland annat se över ansvarsfördelning, om det finns behöv av planering och förberedelseåtgärder för att stärka en kontinuerlig leverans av vattentjänster i hela landet.

  Vidare ska utredaren ta ställning och lämna förslag på förbättringsåtgärder till regeringen.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan