Regeringens energipolitik: ”Saknas en mer aktiv roll”

POLITIK Den svenska regeringen måste börja prioritera energieffektivisering och ge fastigheter en mer aktiv roll. Det är reaktioner från branschen när regeringen presenterar sin nya riktning för energipolitiken.

Regeringens energipolitik: ”Saknas en mer aktiv roll”
Rikard Silverfur, fastighetsägarna och Ola Månsson, Installatörsföretagen. Foto: Pressbild / Peter Knutson.

Regeringen vill se flera nya mål för energipolitiken. Bland annat bör Sverige planera för att möta ett elbehov om minst 300 terawattimmar år 2045. Det framgår av regeringens energiproposition, som också innehåller etappmål på vägen dit.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  ”Det här är en kraftig kursomläggning jämfört med de senaste åren”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

  I regeringens energiproposition fastställs tre mål, varav det första är ett planeringsmål för ”proaktiv utbyggnad”. Det handlar om att Sverige år 2045 ska ha en elproduktion med ett tillhörande elnät som kan leverera ungefär dubbelt så mycket el som dagens nivåer.

  Mål två är ett leveranssäkerhetsmål och mål tre handlar om energieffektivisering. Regeringen föreslår också regionala etappmål med femårsintervall med start 2030. Förslaget är ett resultat av krav från energibranschen och oppositionen.

  Fastighetsägarna välkomnar inriktningen mot ett mer robust energisystem. Men enligt Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, saknas det en viktig del.

  – Genom ökad lokal energiproduktion och energilagring kan elsystemet bli mer robust och motståndskraftigt. Fastighetsbranschen kan bidra till ökad energiproduktion genom fler och större solcellsanläggningar, säger han i en kommentar.

  Vidare säger Rickard Silverfur att belastningen på elnäten kan fördelas jämnare genom att sprida ut elkonsumtionen över dygnet. Detta skulle också minska behovet av att bygga ut elnäten.

  – Regeringen bör ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur en långsiktig finansiering av ett nytt program för energieffektivisering kan genomföras för att minska energiförbrukning, avslutar han.

  Även Installatörsföretagen kritiserar regeringen för att skjuta upp energieffektiviseringsmålet.

  – Kraftfull energieffektivisering är det dolda kraftslaget som vi kan använda här och nu. EU fortsätter att ställa allt högre krav på att medlemsländerna ska energieffektivisera fastigheter. Och bara sektorn för bostäder och service har potential att minska sin energianvändning med över 50 TWh genom energieffektivisering, vilket motsvarar ungefär 30 procent av Sveriges totala elproduktion, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan