Rekordhög investeringstakt i vindkraft

VINDKRAFT Vindkraften står nu för 14 procent av den svenska elanvändningen och branschens prognos är att produktionen kommer att fördubblas redan till 2022. Samtidigt blir det allt svårare att få tillstånd, något Svensk Vindenergi vill lösa genom förändringar i Miljöbalken och fastighetsskatten.

Rekordhög investeringstakt i vindkraft
Enligt Svensk Vindenergi är det främst utländska investerare som fått upp ögonen för möjligheterna som Energiöverenskommelsen skapat på den svenska vindkraftsmarknaden Foto: Adobe Stock

Vindkraften står nu för 14 procent av den svenska elanvändningen och enligt branschens prognos kommer produktionen att fördubblas. Från dagens knappt 20 TWh till cirka 40 TWh fram till år 2022. En rekordhög investeringstakt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Sedan Energiöverenskommelsen slöts har det tagits beslut om investeringar i ny vindkraft för över 80 miljarder kronor. Målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040, tillsammans med löftet om att införa en stoppmekanism i elcertifikatssystemet, har gett marknaden den långsiktighet som krävs för att våga ta investeringsbeslut, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.

Svårare att få tillstånd

Enligt Svensk Vindenergi är det främst utländska investerare som fått upp ögonen för möjligheterna som Energiöverenskommelsen skapat på den svenska vindkraftsmarknaden.

Samtidigt blir det allt svårare att få tillstånd till nya vindkraftsprojekt. Det vill Svensk Vindenergi lösa genom ett tillägg i Miljöbalken, där de föreslår att klimatnyttan ska viktas mot lokala miljöeffekter.

De föreslår även att fastighetsskatten från vindkraftverken skall överföras till kommunerna istället för staten, för att skapa kraftigare ekonomiska incitament för kommunerna att godkänna fler vindkraftverk.

Utbyggnaden sker främst i norr

I dagsläget sker omkring 90 procent av vindkraftsutbyggnaden i Sveriges norra delar. Enligt Hanna Magnusson, kommunikationsansvarig på Svensk Vindenergi, beror det på en kombination av att det är svårt att få tillstånd i flera av landets regioner och kommuner, och att det finns fler restriktioner från Försvarsmakten i Sveriges södra delar.

– Men det är klart att det vore bra om vindkraftverken byggs så nära användningen som möjligt, där det finns flest industrier och medborgare. Det blir även lättare att exportera elen om det byggs mer vindkraft i södra Sverige eftersom överföringssträckorna då blir kortare. Vi jobbar mycket för att få försvaret att prata mer med vindkraftsbranschen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan