Rekordstort lån för social hållbarhet till Botkyrkabyggen

Social Hållbarhet Kommuninvest har beviljat sitt hittills största lån för social hållbarhet. Det går till bostadsbolaget Botkyrkabyggen och ska bland annat användas till renoveringar som gör det möjligt för hyresgästerna att bo kvar.

Rekordstort lån för social hållbarhet till Botkyrkabyggen
Fredrik Vitrera Luiga, ekonomichef på Botkyrkabyggen.

Den beviljade låneramen fram till år 2032 uppgår till cirka 3,8 miljarder kronor och utgör det hittills största lånet för social hållbarhet som Kommuninvest har beviljat. Dessa medel är avsedda för Botkyrkabyggens investeringar i aktuella projekt, vilka omfattar hälften av bolagets fastighetsbestånd och rymmer ungefär 14 130 hyresgäster.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Botkyrkabyggens låneportfölj uppgår för närvarande till totalt 3 miljarder kronor. Beslutet från Kommuninvest medför att hälften av låneportföljen nu klassificeras som socialt hållbar. Detta påverkar inte bolagets nuvarande belåningsgrad i nuläget, vilken förblir oförändrad trots den nyligen beviljade låneramen.

– Det är viktigt för oss som allmännyttigt bolag att bidra till utvecklingen av en marknad med lån för social hållbarhet, motsvarande det som finns med gröna lån. Botkyrkabyggen drivs av att göra det hållbara lönsamt. Vår avsikt är att även resterande del av låneportföljen och framtida lån ska läggas över till Lån för Social Hållbarhet, säger Fredrik Vitrera Luiga, ekonomichef på Botkyrkabyggen, i en kommentar.

Hållbara stambyten

Den beviljade låneramen på cirka 3,8 miljarder kronor fram till 2032 kommer att användas för att finansiera befintliga och kommande projekt till ett sammanlagt värde av nära 5,2 miljarder kronor. Dessa projekt innefattar renovering och utveckling av Botkyrkabyggens fastigheter i Alby, Fittja och Norsborg i norra Botkyrka. En betydande del av den beviljade låneramen kommer att användas för Botkyrkabyggens stambyte-projekt.

Botkyrkabyggens strategi för hållbara stamrenoveringar innebär att fungerande material behålls och återanvänds. Detta bidrar till miljömässig hållbarhet genom att till exempel fungerande kök inte slängs i onödan. Genom att följa denna metodik strävar bolaget efter att minska sitt avfall och främja en mer hållbar praxis inom fastighetsrenoveringar.

Ska motverka arbetslivskriminalitet

Botkyrkabyggen kommer att fortsätta sin kamp mot arbetslivskriminalitet genom att bland annat genomföra regelbundna arbetsplatskontroller på olika byggprojekt. De kommer också fortsätta sitt engagemang för att främja trygghet och inkludering.

– Syftet med långsiktigheten och systematiken i vårt arbete är att det ska bidra till bättre livsvillkor och förutsättningar för de människor som bor och verkar i våra fastigheter. Jag är övertygad om att Botkyrkabyggens arbete bidrar till ökad social hållbarhet i Botkyrka kommun. Effekterna från dessa investeringar kommer att följas upp, det ger viktiga erfarenheter för oss inför kommande skärpta rapporteringskrav från EU, avslutar Fredrik Vitrera Luiga.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan