Renovering med återbruksfokus

RENOVERING I Göteborg har MVB fått i uppdrag att totalrenovera ett flerbostadshus i Kortedala. Punkthuset från 1950-talet ska renoveras med fokus på återbruk, bevarande av tidstypiska detaljer och låg klimatpåverkan.

Renovering med återbruksfokus
Foto: Pressbild.

Ett 9-vånings punkthus från 1950-talet ska renoveras och behålla sitt ursprungliga utseende. Renoveringen är en fortsättning på ett tidigare avtal som inkluderade två andra fastigheter på Kalendervägen. Det första punkthuset renoveras redan, medan det andra beräknas starta sin renovering i februari 2024. Totalt inrymmer huset 35 lägenheter och kommer genomgå en omfattande uppfräschning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Alla inre ytskikt kommer att genomgå förändringar, där kök och badrum kommer att bytas ut tillsammans med samtliga rörledningar. På ett av våningsplanen är målet att återanvända vissa delar av köksinredning och garderober. Den yttre renoveringen innefattar byte av tak, extra isolering, ny fasad, nya balkonger och fönster.

– Extra glädjande med den här fastigheten är att Bostadsbolaget valt att fokusera på återbruk. I hus ett återbrukas köksinredningen i en lägenhet och nu har man valt att utöka det arbetet till ett helt våningsplan. Det bidrar till att bevara husets ursprungliga utseende och är samtidigt bra ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Josefina Larsson Jarbring, arbetschef MVB Väst, i en kommentar.

Syftet med projektet är att förbättra den tekniska livslängden, minska underhållskostnaderna samt göra lägenheterna attraktiva för hyresgäster under lång tid.

Projektet genomförs som en totalentreprenad och planerades att pågå från februari till oktober 2024 enligt den ursprungliga tidsramen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan