Restprodukter från byggprojekt blir biokol

HÅLLBART BYGGANDE Biokol, som framställs genom syrefri förbränning av restmaterial inom jord- skogsbruk har visat sig vara en intressant produkt i klimatsammanhang. Den kan både användas som jordförbättringsmedel och för att binda koldioxid. Nu ska Skanska börja producera biokol av byggavfall.

Restprodukter från byggprojekt blir biokol
Foto: Adobe Stock

Biokol framställs genom förbränning av restmaterial från jord- och skogsbruk och används främst som jordförbättringsmedel. Det hjälper till att behålla fukt och näring i marken, något som visat sig vara extra värdefullt i lantbruk och trädgårdsanläggningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Nu har Skanska beställt sin första biokolspanna. Den beräknas vara igång vid årsskiftet och producera biokol av byggavfall vid exploateringsprojektet Skellefteå Site East

  –   Att göra egen biokol är något helt nytt för Skanska, ja för hela byggbranschen. Det är en process som passar oss perfekt eftersom vi bygger i trä och får material över, säger Emma Viklund, marknadschef och affärsutvecklare på Skanska Industrial Solutions i ett pressmeddelande.

  Så lokal produktion som möjligt

  Biokol beskrivs ofta som ett intressant alternativ i klimatsammanhang, eftersom förbränningsprocessen är sluten och syrefri binds koldioxiden till kolet istället för att släppas ut i luften.

  Den beställda biokolspannan är mobil och tanken är att produktionen ska vara så lokal som möjligt, att pannan flyttas istället för byggavfallet.

  Skanska beskriver den första tiden med biokolspannan som en period av lärande men hoppas på att satsningen ska kunna skalas upp framöver. Då hoppas företaget kunna använda överskottsvärmen från pannan till både asfaltläggning och husbyggen. Och att biokolet även ska kunna användas i Skanskas kunders anläggningar.

  Inget trä som genomgått träskyddsbehandling

  På frågan om det kommer att finnas några restriktioner för vilken typ av spillmaterial som kommer att användas svarar Hevi Engberg Embezi, informatör i projektet:

  –  Vi kan framställa biokol av allt organiskt material. Exempel på detta är: trä, stubbar, alger, fröer, spannmål och halm. Skanska kommer till en början att använda sig utav det redan befintliga resursflödet som kommer ur vårt projekt Site East i Skellefteå. Där kommer vi att utföra noggranna kontroller av både inkommande material som råvara (specifikt trästubbar), och utgående material. Biokolet tillverkas under höga temperaturer i en pyrolysprocess, vilket är gynnsamt då många ämnen försvinner helt i processen. Vi kommer dock inte att använda något trä som genomgått någon form av träskyddsbehandling.

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan