Så arbetar Ljungby för att klara översvämningarna

Vatten Ljungby kommun längs den översvämmade ån Lagan, förberedde sig för de väntade översvämningarna, bland annat genom att valla in avloppsreningsverket. Risk för ytterligare problem kvarstår.

Så arbetar Ljungby för att klara översvämningarna
Foto: Adobe Stock

Carina Karlund är mitt uppe i arbetet med att skydda samhället från följderna av den senaste tidens oväder, det som lett till översvämning av ån Lagan.  Hon är säkerhetssamordnare hos Ljungby kommun i Kronobergs län där klass-3-varning utfärdats, alltså för ett flöde som är större än vad som räknas som normalt inom en femtioårsperiod.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Hitintills har arbetet gått bra, vår personal har verkligen jobbat stenhårt. Men det är för tidigt att utvärdera arbetet eftersom vi fortfarande är mitt inne i en allvarlig händelse. Vi vet inte vad som händer framöver. Vattnet kan stiga ett par dagar till, säger hon till Hållbart samhällsbyggande.

Regn, storm och höjd havsnivå ger översvämning

Fakta

MSB hjälper till

Kommuner och fastighetsägare har det stora ansvaret för att ta hand om konsekvenserna av översvämningar. Den som äger det som skadas har det ekonomiska ansvaret. MSB stöttar med information, som till exempel översvämningskarteringar, statsbidrag, material och resurspersoner. MSB är också kontaktpunkt för internationella insatser, bland annat för EU:s Emergency Response and Coordination Centre och Copernicus Emergency Mapping, som snabbt ger information från satelliter om det som händer inom drabbade områden.

Vattennivån påverkas av regn och storm, alltså den senaste tidens oväder. Även stormens påverkan på havsnivån påverkar vattennivån på land.

Kommunen har en stab som arbetar med konsekvenserna av det som inträffat och förberedelser för att det kan bli fler problem.  Staben består av personal från räddningstjänsten och teknisk förvaltning.

Visste att vattnet var på gång

De började arbeta förebyggande redan förra helgen, innan översvämningen blev verklighet. Då fanns rapporter om problem i Värnamo och det var en signal om att högt vatten även kunde drabba Ljungby. Efter samråd med SMHI började så Ljungby sina förberedelser. Bland annat vallades avloppsreningsverket in för att hindra att avloppsvatten tränger ut och en bro har säkrats med vajrar.

– Vi vet vad vi behöver göra, för vi hade ett högt vattenstånd i Lagan även år 2004, berättar Carina Karlund.

Håller koll på vattenflödet

Vattenflödet mäts kontinuerligt, och det tillsammans med översvämningskartering gör att det går att dra slutsatser om vart vattnet kan tänkas ta vägen.

– Vi får också prognoser från SMHI och sammanväger för att se vilka konsekvenserna kan bli här, säger Carina Karlund.

Samverkan med andra aktörer

Företrädare för kommunen har också regelbundna möten med andra delar av förvaltningen som Ljungby energi liksom med Trafikverket. Till det kommer länsövergripande möten per telefon. Kommunen kommunicerar också med andra kommuner i närheten, även utanför Kronobergs län, som Laholm och Värnamo som också ligger längs Lagan.

Till de mer konkreta åtgärderna som utförs kontinuerligt hör att se till att flödet i ån rinner förbi och inte däms upp och förvärrar översvämningen. Träd och bråte plockas kontinuerligt bort ur vattnet.

Elverket drabbat

Elverket har också drabbats av översvämningen, men det har inte påverkat elförsörjningen för kommunens invånare.

Barbro Näslund-Landenmark arbetar med frågan hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon säger:

– Det är troligt att det händer igen, på grund av klimatförändringar och varmare vintrar.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan