Så blir parkeringshuset en tillgång i elnätet

Energi Parkeringshus kan spela en viktig roll i en hållbar elförsörjning, och Sege Park i Malmö demonstrerar detta genom smart teknik. Med hjälp av solenergi och batterilagring kan parkeringshuset hantera laddbehov och avlasta det belastade elnätet.

Så blir parkeringshuset en tillgång i elnätet
P-huset Sege Park är utrustat med 1 400 kvm solceller som är kopplade till ett fastighetsbatteri.

I det nya P-huset Sege Park i Malmö finns förberedelser för 120 laddplatser, varav 70 redan är i drift. Detta kan skapa en utmaning för det lokala elnätet. För att hantera detta har Parkering Malmö tagit ett helhetsgrepp kring elanslutningen och utvecklat en lösning som både effektiviserar elanvändningen och ökar flexibiliteten i elnätet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Parkeringshusets tak har försetts med 1 400 kvm solceller. Dessa är kopplade till ett fastighetsbatteri med smart styrning av energianvändningen. Det gör P-huset Sege Park till en energinod, som blir en resurs för elnätet snarare än en belastning, säger Amir Ahmady, nyproduktionschef på Parkering Malmö, till Hållbart Samhällsbyggande.

Parkering Malmö har som målsättning att minska importen av el från elnätet, avlasta det ansträngda elnätet vid behov, och minska koldioxidavtrycket genom att ladda batterierna vid tider med hög tillgänglighet av förnybar energi.

Intelligent elsystem

Lösningen bygger på teknologi från greentech-företaget Ferroamp vars mikronät styr elanvändningen i fastigheten, inklusive solpaneler, laddning av elbilar och energilager.

Peter Söderberg, Public Relations Manager på Ferroamp berättar att fastighetsbatteriet har flera användningsområden:

– Dels kan det användas för att effektivisera användningen av energi från solceller på taket så att mer av sol elen används inom fastigheten i stället för att skicka ut överskottet till elnätet. Dels kan det användas för att kapa effekttoppar och därmed minska belastningen på elnätet, säger Peter Söderberg till Hållbart Samhällsbyggande. 

Är batterisystemet kopplat till elbilarna i parkeringshuset?

– Elen från fastighetsbatteriet kan användas för att ladda elbilarna i parkeringshuset. På sikt tittar vi också på möjligheten till ”vehicle-to-x” eller ”vehicle-to-grid”, som syftar på att använda energin från bilbatterierna för att stödja fastigheter eller elnätet, men där är vi inte riktigt än, säger Peter Söderberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan