Så förbereder sig branschen för klimatdeklarationer

KLIMATDEKLARATIONER Hur förbereder sig arkitekter, byggherrar och fastighetsbolag för införandet av klimatdeklarationer 2022 och vilka utmaningar ser de med det nya lagkravet? Hållbart samhällsbyggande har ställt frågan till White, Skanska och Castellum.

Så förbereder sig branschen för klimatdeklarationer
Foto: Adobe Stock

Fram till 21 mars 2021 är det möjligt att lämna synpunkter på den föreskrift som Boverket tagit fram gällande klimatdeklarationer för nya byggnader. Föreskriften ska ge vägledning till den kommande lagen om klimatdeklarationer som förväntas börja gälla från januari 2022.

Det nya lagkravet är i första hand ett informationsstyrmedel utan gränsvärden vilket fått viss kritik från branschen. Nu har Boverket dock föreslagit att gränsvärden för klimatpåverkan för nya byggnader ska införas från år 2027.

Vilka blir den största utmaningen för branschen och hur förbereder de sig för införandet av klimatdeklarationer? Hållbart samhällsbyggande frågade några  större aktörer i bygg- och fastighetsbranschen.

Hur förbereder ni er inför införandet av klimatdeklarationer?

Vad är den största utmaningen för er?

Finns det något som behöver bli tydligare vad gäller klimatdeklarationer enligt er?

Övriga synpunkter på dem?

Läs mer om klimatdeklarationer här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan