Så går hållbarhetsarbetet i Slakthusområdet

HÅLLBART BYGGANDE Det 100-åriga slakhusområdet i Stockholm förvandlas till ett modernt kvarter med bostäder, arbetsplatser, handel och service – allt med en tydlig hållbarhetsprofil. Men hur går egentligen arbetet med att minska utsläppen? Så går hållbarhetsarbetet i Slakthusområdet
Flygvy över Slakthusområdet norrut. Foto: Pressbild.

Det historiska Slakthusområdet i Stockholm genomgår en omfattande förändring. Planen är att skapa en urban stadsdel med 3 000 bostäder och 14 000 arbetsplatser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Målet för den totala koldioxidbesparingen i projektet är över 2000 ton, vilket motsvarar utsläppen från 35 lastbilar som kör åtta timmar om dagen under ett helt år. Nu kan Skanska redovisa besparingar på 1808 ton koldioxid – och detta har uppnåtts på halva projekttiden.

– Stockholms stad har ett starkt engagemang att driva hållbarhetsarbetet framåt. På Slakthusområdet visar vi att med rätt inställning, rätt lösningar och rätt samarbetspartners är fossilfria byggarbetsplatser absolut möjliga idag, säger Anders Österberg, (S), biträdande borgarråd och ordförande i Exploateringsnämnden, i en kommentar.

Visionsbild för målet om nära och levande folkliv, illustration Nyréns arkitekter.

Besparingarna på 1808 ton koldioxid motsvarar utsläppen från 180 genomsnittliga svenskar under ett år. Av dessa besparingar står användningen av elektriska maskiner för 421 ton. Genom att använda HVO100-bränsle för alla maskiner och transporter till och från projektet har besparingen hittills varit 840 ton. Dessutom har ytterligare 547 ton koldioxid kunnat sparas genom cirkulärt arbete och återanvändning av berg- och jordmassor inom projektet.

– Det som var ett banbrytande tillvägagångssätt för bara ett år sedan håller nu på att bli standard för byggande. Och andra kommuner inspireras av vårt sätt att arbeta, säger Anders Österberg.

Visionsbild för målet om utveckling med respekt för historia och arkitektur, illustration Nyréns arkitekter.

Han beskriver anläggningsprojektet som en testbädd i stadsmiljö för fossilfri entreprenad. Utöver klimatbesparingar är syftet med projektet att utmana byggnormer och utforska nya innovationer. Slakthusområdet är det första anläggningsprojektet i Sverige som använder Volvo CE:s nya helelektriska grävmaskin EC230. Denna maskin släpptes i en förserie på den norska marknaden år 2023.

Viktigt med höga klimatkrav i upphandlingar

Att sätta höga miljö- och klimatkrav redan vid upphandlingen framhålls som en nyckel till framgångarna. Detta leder till mer effektiva projekt och minskad mängd transporter, vilket resulterar i besparingar både för klimatet och budgeten.

– Det är viktigt att våra beställare ställer höga krav i sina upphandlingar precis så som Stockholms stad har gjort i Slakthusområdet, både vad gäller fossilbränslefri och emissionsfri drift. Höga krav inom klimat är en utmaning som vi gillar, säger Lisa Kroon, projektchef på Skanska.

Fakta

Så ska Slakthusområdet utvecklas

Slakthusområdet utvecklas från ett industriområde till en unik stadsdel för bostäder, arbetsplatser och handel med fokus på mat-, kultur och upplevelser. Med många nya bostäder skapas en blandad stadsdel med trygga stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. I Slakthusområdet finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som bevaras och utvecklas. Byggnaderna kommer att fyllas med nytt innehåll och bidra till att göra området levande och välkomnande.

Utvecklingen av Slakthusområdet sker etappvis. Etapperna innehåller bostäder, arbetsplatser, handel, service med mera och utvecklas tillsammans med ett stort antal olika byggaktörer. 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter planeras. I takt med att detaljplaner vinner laga kraft utvecklas området successivt och de industriföretag som inte kan vara kvar flyttar från området. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart till kring år 2035.

Källa: Stockholm stad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan