Så har Bro ökat den upplevda tryggheten

TRYGGHET Den upplevda tryggheten i Bro har ökat med 15 procentenheter, jämfört med förra året. Wasim Chowdhury, områdeschef för Victoriahem, delar sina reflektioner kring orsakerna bakom resultatet.

Så har Bro ökat den upplevda tryggheten
Wasim Chowdhury, områdeschef för Victoriahem i Bro.

Företaget Aktivbo har genomfört undersökningen på uppdrag av bostadsbolaget Victoriahem. Enkäten skickas ut årligen och innehåller frågor om de boendes upplevelser av sina områden med fokus på trivsel och trygghet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  I kundundersökningen svarade 73 procent av invånarna i Bro att de känner sig trygga i sina områden under kvällar och nätter. Detta är en ökning med 15 procentenheter sedan 2022.

  – Vi har sett till att utemiljön känns tryggare. Vi har till exempel satt upp bättre belysning och klippt ner buskage. Vi har också rivit en byggnad i vårt bostadsområde som upplevdes som otrygg av våra hyresgäster, säger Wasim Chowdhury, områdeschef för Victoriahem i Bro, i en kommentar.

  Genom att utöka besökstiderna på områdeskontoret har personalen blivit mer synlig i bostadsområdet. Detta har varit fallet sedan ett år tillbaka, då personal från Victoriahem är närvarande i Bro fem dagar i veckan. Dessutom har en miljövärd anställts för att upprätthålla områdets skick, vilket i sig kan bidra till en ökad känsla av trygghet.

  – Vi har även ett tätt samarbete med polisen och Hyresgästföreningen. Om något inträffar ser vi till att snabbt finnas på plats för att prata med våra hyresgäster. Allt detta sammantaget tror jag har påverkat våra boendes känsla av trygghet. Att ökningen i vår kundundersökning är så stor är en bekräftelse på att vårt arbete gett resultat, säger Wasim Chowdhury.

  Undersökningen visar även att 83 procent av Victoriahems invånare i Bro känner sig generellt nöjda med sina områden – en ökning med 11 procentenheter jämfört med 2022.

  – Vi anordnar regelbundet områdesdagar för våra hyresgäster. Då kan de umgås med oss och med varandra, de får träffa blåljuspersonal och barnen får en rolig dag. Jag tror att det kan vara en bidragande faktor till att våra hyresgäster trivs så bra, avslutar Wasim Chowdhury.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan