Så hindrar infrastrukturen hållbar mobilitet

TRANSPORT Var tredje bilist kan tänka sig att byta ut bilen mot ett mer hållbart alternativ – men många hindras av dagens infrastruktur som ofta är anpassad efter bilåkande. Mot den bakgrunden lyfter nu arkitektkontoret White Arkitekter behovet av att planera om samhället.

Så hindrar infrastrukturen hållbar mobilitet
Många bilister vill välja bort bilen men upplever att de hindras av dagens infrastruktur, visar en ny undersökning. Foto: Adobe Stock.

Idag väljer ungefär hälften av Sveriges befolkning ett hållbart sätt att resa till jobbet, skolan eller annan dagverksamhet. 21 procent åker kollektivt, 13 procent cyklar och 12 procent promenerar. Andra hälften, 49 procent, tar bilen. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av White Arkitekter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Undersökningen, som baseras på svar från 3 390 respondenter, visar också att var tredje bilist kan tänka sig att lämna bilen hemma till förmån för mer hållbara alternativ. Av de som inte kan tänka sig det, svarar 21 procent att de hindras av att kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd. 18 procent säger att det skulle ta för lång tid med andra färdmedel än bilen.

Vidare visar undersökningen att det finns en stor efterfrågan på fler grönområden, parker, torg, uteserveringar och mötesplatser i stadskärnan och bostadsområden.

Mot den bakgrunden understryker White Arkitekter behovet av att planera om samhället i en mer hållbar riktning. Exempelvis lyfter de behovet av en välfungerande och utbyggd kollektivtrafik samt fler gång- och cykelvägar.

 – De mest attraktiva platserna i det offentliga rummet är ofta planerade för bilar i stället för människor. Om trafiken skulle ta mindre plats på våra gator finns det utrymme för de att bli mer sociala, ekologiska och flexibla. Då kan vi skapa de lummiga och levande mötesplatserna som efterfrågas samtidigt som vi skapar bryggor mellan olika stadsdelar, områden och samhällsgrupper, avslutar Gustav Fornwall.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan