Så jobbar Lund med nya klimatkontraktet

Klimatkontrakt 2030 Lund ska vara klimatneutralt 2030. Klimatkontraktet är en ständig påminnelse om att hålla fokus på frågorna, enligt projektledare Thea Ohlander Arfwidsson.

Så jobbar Lund med nya klimatkontraktet
Alla kommunerna som var med vid signeringen av Klimatkontrakt 2030 den 8 december 2021. Foto: Fredrik Persson/Viable Cities

Klimatkontrakt. Lund är av en de svenska pionjärstäderna som valt att skriva under det nationella initiativet Klimatkontrakt 2030 för att snabba på klimatomställningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Alla kommuner som är med arbetar för att vara klimatneutrala 2030 men det är inte alla som har ett politiskt mål. Det har Lund nu, säger Thea Ohlander Arfwidsson, projektledare Klimatneutrala Lund 2030.

Fakta

Kommunerna som signerar Klimatkontrakt 2030

23 kommuner och fem myndigheter är involverade i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och använder verktyget Klimatkontrakt 2030 för att snabba på klimatomställningen. Klimatkontraktet är ett nationellt initiativ samordnat av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.
  • Har reviderat och signerat nytt klimatkontrakt: Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö
  • Har skrivit under en avsiktsförklaring om att signera Klimatkontrakt nästa år: Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund
  • Följande myndigheter skriver under Klimatkontraktet: Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket och Trafikverket (ny).
Thea Ohlander Arfwidsson. Foto: Pressbild

Så ska Lund bli klimatneutralt

Målet är att Lund ska vara klimatneutralt och en fossilbränslefri kommun 2030. Klimatkontraktet är ett verktyg för att konkretisera dessa mål och få tillgång till både expertis från innovationsprogrammet Viable Cities och fem anslutna myndigheter.

Varje år ska Lund revidera och signera ett nytt klimatkontrakt.

– Klimatkontraktet är ett sätt för oss att ha fokus på de här frågorna och tala om att vi vill ligga i framkanten, säger Thea Ohlander Arfwidsson.

Vill vara nav för klimatneutralt nätverk

Klimatkontraktet fungerar även som ett forum där kommunerna och fem myndigheter delar goda exempel. Lund vill fungera som ett ”innovationsnav för klimatneutrala städer” och använda staden som testbädd, enligt Thea Ohlander Arfwidsson.

Fakta

Fokusområdet: Energi

Lund ska bland annat göra en förstudie om hur vätgas kan användas för energilagring. ”Vi har vindkraft och vill se om man kan omvandla den energin till vätgas när det blåser. Då blir vätgasen energibäraren och sedan omvandlas vätgasen till värme när det behövs”, förklarar Thea Ohlander Arfwidsson.

– Det kan vara så att andra städer har idéer som de inte kan testa just där men det kan också vara så att vi testar saker hos oss som man sedan kan applicera på andra städer. Nu byggs ju världens största lågtempererade fjärrvärmenät i Lund, vi har Max IV-testanläggningarna och vi testar ett nytt laddsystem för elbilar som heter Elonroad.

Lund en av nio pionjärstäder

Lund är en av de nio städer som var med från starten när satsningen klimatneutrala städer 2030 drog i gång. Genom Energimyndigheten och innovationsprogrammet Viable Cities, som samordnar Klimatkontraktet, har kommunen fått finansiering till flera projekt inom energi, cirkulär ekonomi, mobilitet och medborgardialog.

Fakta

Fokusområdet: Cirkulär ekonomi

Thea Ohlander Arfwidsson berättar Lund vill få fler invånare att leva cirkulärt i vardagen genom att använda delningstjänster. Lund samarbetar då med Circle Center, som i dag lånar och hyr ut till studenter, om att skala upp verksamheten till fler av Lundabor. ”Vi kommer också att fokusera på ökat återbruk i byggsektorn”, berättar Thea Ohlander Arfwidsson.

Tar fram en klimatinvesteringsplan

Thea Ohlander Arfwidsson säger att det är viktigt att Lund nu ökar takten för att nå målet om klimatneutralitet 2030. Lund har bland annat åtagit sig att ta fram en klimatinvesteringsplan.

– Det är också något som är ganska nytt och som krävs av alla som skriver på Klimatkontrakt 2030.

Bra utgångsläge för att nå klimatneutralt 2030

Lund hade ett bra utgångsläge när kommunen skrev under klimatkontraktet första gången förra året, enligt Thea Ohlander Arfwidsson. Kommunens energibolag Kraftringen har haft fokus på klimatfrågan länge och producerar all energi fossilfritt sedan 2018.

Fakta

Fokusområdet: Mobilitet

Lund behöver minska utsläppen från transporter för att målet om klimatneutralitet. Projektet fokuserar på bostadsområdet Klostergården som om två år får en tågstation och där kan hållbar mikromobilitet få ökad betydelse. De ska där undersöka hur mobilitet och trygghet hänger ihop och vad som krävs för att boende till exempel ska vilja dela fordon. ”Vi ska titta på hur man kan jobba med ett befintligt område för att skapa nya vanor”, säger Thea Ohlander Arfwidsson.

– Det var en bra utgångspunkt för oss, men det gör ju också att många av de lågt hängande frukterna var redan plockade.

Lund bäst i Sverige på hållbara transporter

Lund har sju år i rad har rankats som bäst i Sverige på hållbara transporter, enligt Trivectors årliga SHIFT kommunrakning. Trots det är det just en reducering av utsläpp från transporter som Thea Ohlander Arfwidsson pekar på är avgörande för att lyckas.

– Transporter är en stor utmaning för Lund. Det är 50 procent av våra utsläpp. Vi har inga stora industrier och har fossilfri energi.

Här har Lunds kommun gått före och visat vägen.

– Lund har en fossilfri fordonsflotta sedan 2020.

Fakta

Fokusområdet: Medborgardialog

Lund samarbetar med Naturskyddsföreningen och Lunds universitet för att nå ut och engagera skolelever genom att utveckla det befintliga konceptet Bortom Fossilsamhället. Lund kommer också att arbeta aktivt med visualisering av klimatfrågan och att skapa engagemang hos medborgare genom det digitala verktyget Futureproofed.

Därför skapade Lund kommunal bilpool

Då valde kommunen också att centralisera fordonsförvaltningen. Thea Ohlander Arfwidsson beskriver det som en form av bilpool där förvaltningarna betalar utifrån vad de faktiskt kör.

– Då styr man mot en mycket effektivare fordonsanvändning och vi har också avyttrat en hel del fordon. De pengarna kan gå till annat.

Har uppnått två viktiga mål

Klimatkontraktet är också en hjälp för att checka av vad som faktiskt uppnås. Thea Ohlander Arfwidsson berättar att Lund 2010 satte upp två mål som folk då sa ”det går aldrig” om. Målet att minska utsläppen med 50 procent inom hela kommunen jämfört med utsläppen år 1990 uppnåddes redan 2018 och målet att bli en fossilbränslefri kommun nåddes 2020.

– Vi är 99 procent fossilbränslefritt. Det är en viktig milstolpe för oss, säger Thea Ohlander Arfwidsson.

Trafikverket hakar på Klimatkontrakt 2030

Olga Kordas, programchef för Viable Cities som står bakom Klimatkontraktet, säger att omställningen till ett klimatneutralt och hållbart mobilitetssystem är helt avgörande för alla kommunerna.

– Att Trafikverket har kommit med i Klimatkontraktet betyder kraftsamling runt mobilitetsfrågor och bättre stöd till kommuner vad gäller regelverk, innovationer och lärande samt samordning av finansieringen mellan myndigheterna som signerar Kontraktet.

Nio städer skriver under Klimatkontrakt 2030

Programchef Olga Kordas var den 8 december 2021 när Lund och nio andra städer signerade förnyat klimatkontrakt. Ytterligare fjorton kommuner skrev under en avsiktsförklaring om att signera kontraktet nästa år.

– Genom att arbeta tillsammans, 23 städer och fem myndigheter skapar vi en enorm kraft för klimatomställningen. Att vi dessutom också inspirerar på europeisk nivå är oerhört hedrande.

Klimatkontrakten på export till EU

Det svenska Klimatkontrakt 2030 är det första i Europa. Förhoppningen är att det ska inspirera EU:s kommande satsningar på klimatneutrala städer och ett europeiskt Climate City Contract. Thea Ohlander Arfwidsson känner att Lund är väl förberett att söka finansiellt stöd när EU nu öppnat utlysningen Europas 100 klimatneutrala städer 2030.

– Vi vill så klart vara en av de här 100 städerna, säger Thea Ohlander Arfwidsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan