Så kan återvunnen ballast ge beständig betong

BETONG Återvunnen schaktmassa kan gott och väl kan användas som ballast i ny betong. Det visar en ny undersökning.

Så kan återvunnen ballast ge beständig betong
Foto: Adobe stock.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har undersökt huruvida återvunna schaktmassor kan användas som ballast i ny betong.
– Blandning, hårdnande egenskaper och beständighet gav mycket lovande resultat, skriver SBUB, i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Analyser och tester på 48 prover från två återvinningsanläggningar i Sundsvall och Malmö avslöjade en begränsad variation i sammansättning, densitet och vattenabsorption. De återvunna schaktmassorna bestod främst av naturliga bergmaterial (>95%), med endast en mindre andel artificiella material (<5%), såsom tegel, betong, glas, asfalt och slagg

Sammantaget bekräftade bruksprovningarna att ballasten från båda anläggningarna visade tecken på alkali-silika-reaktivitet (ASR). Både de långsamt och snabbt reaktiva komponenterna i ballasten uppvisade detta. Det är värt att notera att de grövre fraktionerna hade en betydligt större expansion än de finare fraktionerna. Detta kan påverka hur ballasten används i fuktutsatta betongkonstruktioner.

SBUB:s undersökning har resulterat i en rapport som sammanfattar flera upptäckter och slutsatser:

  • Ersättning av upp till 30 procent grov återvunnen ballast påverkade inte negativt betongens konsistens. Blandningarna med 30 procent fin återvunnen ballast krävde dock mer flyttillsatsmedel för att få rätt konsistens.
  • Tryckhållfastheten upp till 90 dygn påverkades inte negativt av ersättning med upp till 30 procent grov och 30 procent fin återvunnen ballast.
  • Frostbeständigheten var utmärkt för alla blandningar när de utsattes för vatten utan salt.
  • Det valda bindemedlet visade sig bromsa ASR-expansionen, och alla blandningar klarade gränsvärdet för ballast utan snabbreaktiva komponenter, även om expansionen ökade något med återvunnen ballast, särskilt i de tidiga stadierna av provningen.
  • För att säkerställa fullständig ASR-frihet bör betongblandningarna testas med den metod som gäller för ballast med snabbreaktiva komponenter.
  • Ersättning med återvunnen ballast ledde inte till ökad karbonatisering, tvärtom minskade karbonatiseringsdjupet. Den lägsta karbonatiseringen observerades när 30 procent av både fin och grov ballast ersattes med återvunnen ballast.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan