Så kan fastighetssektorn bli bättre på social hållbarhet – 7 tips

Social hållbarhet Fastighetsbolagen är ledande inom social hållbarhet. Det konstaterar en ny rapport som belyser både framsteg och utmaningar – med sju rekommendationer för att stärka sektorns arbete ytterliggare.

Så kan fastighetssektorn bli bättre på social hållbarhet – 7 tips
Sophie Nachemson-Ekwall, PwC:s expert på social hållbarhet och social finansiering.

En färsk rapport har granskat 63 ledande aktörer på den svenska fastighetsmarknaden. Utvecklingen är positiv, men det finns fortfarande betydande arbete som behöver göras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Konsultföretaget PwC, som står bakom granskningen, noterar en växande trend inom fastighetsbranschen där allt fler aktörer börjar utforma sociala handlingsplaner, etablera samarbeten och integrera sociala aspekter i sin hållbarhetsrapportering. Dessutom har några företag börjat genomföra effektutvärderingar av sina sociala insatser, och banksektorn kopplar nu samman sociala mål med sin utlåningsverksamhet.

– Vi vill inspirera fler fastighetsägare, övriga näringslivet, kommuner och regioner att arbeta med social hållbarhet och social finansiering för att lösa svåra samhällsproblem på ett helt nytt sätt, säger Sophie Nachemson-Ekwall, PwC:s expert på social hållbarhet och social finansiering, i en kommentar.

Företagen blir allt skickligare på att beskriva sitt sociala ansvar. Enligt rapporten är det nu 85 procent av fastighetsbolagen som kopplar sin verksamhet till något av FN:s globala sociala mål, och 71 procent av fastighetsaktörerna har en uppförandekod. Sophie Nachemson-Ekwall berättar att ungefär hälften av bolagen försöker beskriva hur sociala aktiviteter integreras i strategin, till exempel när det gäller investeringsmål, mänskliga rättigheter och effektmätning av sociala insatser.

Finansiering och orosmoln

I rapporten ingår en granskning av 17 kända lån med sociala mål, vilket markerar en ökning med över 50 procent på ett enda år. Dessutom finns ett ytterligare tjugotal lån från Kommuninvest till företag som ägs av kommuner.

– Det bistra makroekonomiska klimatet kan faktiskt leda till något positivt, genom att fastighetsbolag lägger om upplåning från obligationsmarknaden till bankfinansiering. Detta samtidigt som långivarna vill bredda sin hållbarhetsprofil utöver klimatrelaterade produkter, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

I den positiva utveckling som pågår inom branschen när det gäller social hållbarhet, framträder även orosmoln som är direkt kopplade till den ekonomiska situationen som kastar sin skugga över sektorn.

– Det är viktigt att bolagen förstår att de här delarna inte får hamna i skymundan, trots ekonomiska utmaningar som höga låneräntor och svårighet att höja hyror för boende. Social hållbarhet är här för att stanna och de bolag som är drivande i utvecklingen kommer att vara de långsiktiga vinnarna, avslutar Sophie Nachemson-Ekwall.

Sju steg till hållbarhet för fastighetsbolag

  1. Se till att uppfylla de nödvändiga hygienkraven för socialt ansvarstagande.
  2. Införliva arbetet med en färdplan för social hållbarhet i fastighetsbolagets övergripande strategi.
  3. Dedikera resurser till förändringsteori och effektmätning.
  4. Initiera tvärsektoriella samarbeten, strategiska partnerskap och platsbaserade samverkansinitiativ, och integrera dem i affärsstrategin.
  5. Sätt upp mål som inkluderar både socialt och ekonomiskt värdeskapande. Det finns idag olika modeller som försöker koppla samman sociala värden med ekonomiska.
  6. Koppla sociala nyckeltal (KPI:er) till fastighetsbolagets finansiering för att öka investerarintresset från obligationsmarknaden, fastighetsfonder och banker.
  7. Sammanväv sociala indikatorer med fastighetsbolagets finansiella mål och strategier.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan