Så kan solenergiproduktionen öka i norr

SOLENERGI Majoriteten av dagens solcellsanläggningar finns i södra Sverige men enligt forskare är förutsättningarna för solelsproduktion i landets norra delar bättre än vad många tror. Däremot behöver själva installationerna anpassas till förhållanden där.

Så kan solenergiproduktionen öka i norr
Malou Petersson Foto: Zandra Klasson

Mellan 2016 och 2018 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige från cirka 10 000 till drygt 25 000 och den installerade effekten tredubblades från 140 MW till 411 MW.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Majoriteten av anläggningarna finns i södra Sverige, mer än 90 procent av dem når inte högre än till elområde tre och fyra.

  FAKTA

  Sveriges elområden

  Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden som ibland har olika elpris.Elområde 1: Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.Elområde 2: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.Elområde 3: Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.Elområde 4: Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och delar av Västra Götalands län.Källa: RISE

  I projektet SunCold undersöker forskningsinstitutet RISE hur solelanläggningar ska installeras i nordliga förhållanden. Målet med arbetet är att ta fram riktlinjer och bästa praxis med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn.

  Modulerna behöver riktas brantare

  Enligt Malou Petersson, som är projektledare för SunCold och arbetar med en testbädd för nordlig solel i Piteå, är intresset stort för solel i norra Sverige. Installationerna behöver dock anpassas till förhållanden där.

  – Solhöjden ändras ju gradvis ju längre norröver man kommer, vilket innebär att modulen ska riktas brantare ju längre norröver man kommer. Sverige är långt så mellan Skåne och Kiruna skiljer ett antal grader i lutningsgrad, säger hon.

  Hon fortsätter:

  – Eftersom solljuset passerar längre genom atmosfären ju längre norrut man kommer blir intensiteten lägre än vid till exempel ekvatorn, men även strålningens sammansättning påverkas. Hos oss i Sverige är ungefär hälften av ljuset diffust, det vill säga det kan sägas komma från alla håll på himlen. Detta kan också påverka produktval och installation.

  Kylan gör solcellerna effektivare

  Två ytterligare faktorer som påverkar produktionen i nordliga förhållanden är snö och kyla. Fast inte enbart negativt.

  – Kylan i norr gör faktiskt solcellerna mer effektiva, i alla fall de som är tillverkade av kisel. Vid samma instrålning ökar effekten hos en solcell som är 25 grader kallare med 10 procent. Det här ser vi effekterna av i våra testanläggningar, framför allt framåt våren när instrålningen ökar samtidigt som det fortfarande är ganska kallt, berättar Malou Petersson.

  Snön både hjälper och stjälper

  Även snö kan påverka produktionen positivt, när marken är vit reflekteras en större mängd av solljuset. Beroende på hur solcellsmodulen är installerad kan olika mycket av det reflekterade ljuset omvandlas till energi. Vissa typer av moduler har en utformning som är extra lämpade för detta. Men om snön lägger sig på modulerna kan upp till 30 procent av årsproduktionen förloras.

  – Viktigaste faktorn som vi sett är att snön ska ha någonstans att ta vägen, på ett tak ska den kunna glida av. Låglutade eller platta tak ackumulerar generellt mer snö och det är svårare eller omöjligt för snön att glida av, säger Malou Petersson.

  Hon påpekar att snö är en av de viktigaste faktorerna att ta med i beräkningen när man ska installera solceller i norr.

  – För några år sedan satte man upp solpaneler som om det inte fanns någon snö alls här uppe.

  Kommer behöva ta hänsyn till klimatscenarion

  I ytterligare ett projekt tittar RISE på hur solelanläggningar ska utformas i olika snölastzoner, så att inte moduler eller underliggande konstruktion skadas. Just nu testas också olika metoder för att ta bort snö från modulerna, exempelvis med hjälp av skrapor och värme.

  – Det blir som mest relevant där det är mest snö, men solelanläggningar ska hålla för snöfall i hela Sverige under hela sin livslängd, säger Malou Petersson.

  Detta kommer att behöva undersökas ytterligare säsonger, då det varit mindre snö än vanligt i år. Även det en faktor som kommer behöva tas med i beräkningarna framöver.

  – Vi har utlovat i vårt projekt att beräkningarna även ska ta hänsyn till SMHI:s klimatscenarion för olika delar av Sverige, till exempel om nederbörden ökar och om den i så fall kommer komma som regn eller som snö, avslutar Malou Pettersson.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan