Så kan solpaneler säkra nödström vid kris

ENERGI Solpaneler på bostadshus kan spela en avgörande roll för att mildra konsekvenser av strömavbrott. Det visar en ny rapport om elresiliens.

Så kan solpaneler säkra nödström vid kris
Foto: Adobe Stock.

På grund av säkerhetsskäl stängs solpanelerna av i händelse av ett strömavbrott i elnätet. Men med hjälp av en särskild växelriktare för nödström, känd som en nödströmsväxelriktare, kan solpanelerna ändå generera en viss mängd egen elproduktion, även om den är begränsad. Under förutsättning att solen skiner möjliggör detta exempelvis att upprätthålla driften av en vattenpump eller ladda en mobiltelefon under ett strömavbrott.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Extremväder och säkerhetshot kräver resiliens i energisystemet för att minska effekterna av långvariga strömavbrott. Det behövs lösningar för tillgång till nödström, både för att upprätthålla mobil kommunikation mellan människor och tillgodose grundbehov såsom vattentillförsel, säger Conny Udd, divisionschef Energi & Industri, Sweco Sverige, i en kommentar.

  I rapporten ”Solar Energy Resilience” från konsultbolaget Sweco har man analyserat potentialen för solenergi att bidra till ökad hållbarhet under större elkriser i nio europeiska länder.

  Enligt rapporten framgår det att Tyskland för närvarande har den högsta installerade solenergikapaciteten, medan Nederländerna har den högsta kapaciteten per capita. Norge, Sverige och Finland ligger efter i utvecklingen. Dessutom visar rapporten att Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, har en relativt låg potential för elresiliens med hjälp av solpaneler på en femårsperiod.

  Tillgång till nödström

  För att säkerställa tillgång till nödström finns två alternativ: antingen en nödströmsväxelriktare eller en hybridväxelriktare. En nödströmsväxelriktare kan ge en begränsad mängd backup-el utan att behöva använda batterier och är därmed en mer kostnadseffektiv lösning. Å andra sidan kräver en hybridväxelriktare batterier och erbjuder en mer robust backup-möjlighet vid strömavbrott, men är också betydligt dyrare.

  – Genom att förse hus med solpaneler och nödströmsväxelriktare, kan vi i Sverige stärka resiliensen i energisystemet till en låg kostnad. Få människor känner till denna möjlighet trots att effekterna vid strömavbrott kan bli mycket prövande för ett hushåll, avslutar Conny Udd.

  I rapporten framkommer även den teoretiska möjligheten att förstärka resiliensen hos kritisk infrastruktur, såsom vattenverk och mobilmaster, genom att placera dem i närheten av solkraftverk eller integrera solenergilösningar med nödström.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan